Aan de slag met Participatie

Betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid is van groot belang. Hoe organiseer je dat? Hier vind je meer over burgerparticipatie en hoe de gemeente zo transparant, open en toegankelijk mogelijk kan zijn voor haar burgers. Wanneer initiatieven van burgers komen, is de vraag hoe je hier als overheid mee omgaat. In dat geval is er sprake van overheidsparticipatie.

Open Gov Week: doe mee!

Van 7 t/m 11 mei is het Open Gov Week. Het Open Overheid beleidsteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het…

Column Gijsbert van Es: Drie tips voor de democratie

Op 5 april organiseerden BZK en VNG de themabijeenkomst ‘Meervoudige democratie in perspectief'. Journalist en gemeenteambtenaar Gijsbert van Es…

Open Overheid? Zo werkt dat in de praktijk!

Een Open Overheid is toegankelijk, bereikbaar en maakt informatie vindbaar voor alle inwoners. Ben je benieuwd hoe Open Overheid er in de praktijk…

Meervoudige democratie in perspectief

In het Stadskantoor van Utrecht vond donderdagmiddag 5 april de derde themabijeenkomst van het Actieprogramma Versterking Democratie en Bestuur…

Op weg naar een meervoudige democratie

Naast de klassieke representatieve democratie, met een centrale rol voor de gemeenteraad, zijn er de laatste jaren alternatieve vormen van…

Vliegende start raadsleden met online leerplatform

Raadsleden kunnen zich vanaf nu online voorbereiden op het raadslidmaatschap via www.…

Overheidsparticipatie en de Omgevingswet: Gelijk speelveld

Gelijk speelveld. Dat is de titel van de publicatie over het leertraject ‘Overheidsparticipatie en Omgevingswet’. In dit traject is ervaring…

Minister bij scholierendebat

Hoe kan onze democratie nog beter? Afgelopen donderdag ging minister Ollongren naar het Haags Montessori Lyceum om een scholierendebat bij te…

Right to Challenge: geen sprint, maar een marathon

‘Uitdaging!’ Of toch liever: ‘onderop', 'beweging’ of ‘samenwerking’? Ruim vijftig wijsvingers van deelnemers tikken snel de eerste associatie bij…

Magazine Dorps- en Wijkdemocratie

In het Magazine ‘Dorps- en Wijkdemocratie’ komen alle inzichten en bevindingen van de Democratic Challenge voorbij op het gebied van…

Handreiking kernendemocratie

Veel gemeenten denken nadrukkelijk na over het verkleinen van de afstand tussen de gemeente en de gemeenschap. De provincie Zuid-Holland besloot…

OMOOC vernieuwing lokale democratie

Wat heeft 3 jaar experimenteren met de Democratic Challenge opgeleverd? Dat staat centraal in de OMOOC Vernieuwing lokale democratie. In vijf…

Democratisch toetsingskader voor bewonersinitiatieven

Vanuit de praktijk waarin bewoners initiatieven ontplooien voor hun eigen leefomgeving in Sint-Michielsgestel stelde raadsadviseur Anja Smits een…

Burgers en overheden als partners naar co-creatie en co-productie

De relatie overheid-burger is niet altijd goed. Conflicten, wisselend stemgedrag, afnemend vertrouwen in de politiek, bedreigingen van ambtenaren…

Toolbox overheidsparticipatie & organisatieverandering

Een toolbox met een tiental praktijkvoorbeelden uit tien verschillende gemeenten. Hoe verbeteren zij de relatie tussen overheid en inwoner in de…

Democratic Challenge

Wil je aan de slag met democratische vernieuwing? Zoek je voorbeelden, inspiratie of handreikingen waarmee je zelf de mouwen op kan stropen? We…

Toolkit Loting

Bent u benieuwd naar de theoretische context van het fenomeen ‘loting’? Zoekt u motieven om loting toe te passen of wilt u vooral praktisch aan de…

Onderzoek naar effectiviteit opkomstcampagne

De stembus voorbij: zo heet het onderzoek naar het effect van een gemeentelijke campagne op de lokale opkomst bij de…

Volg nu de cursus Politiek Actief

Hoe kunnen we de politieke betrokkenheid van burgers voor hun lokale democratie vergroten? Op die vraag heeft ProDemos een antwoord! De afgelopen…

Eerste Hulp Bij Overheidsparticipatie

Wat is overheidsparticipatie en hoe werkt het? Helaas bestaat hier geen blauwdruk voor. De kaarten zijn in iedere gemeente weer anders geschud.…

Hoe betrekken we jongeren meer bij de politiek?

Politiek is voor jongeren soms dicht bij huis en soms speelt het letterlijk op grote afstand. Het betrekken van jongeren bij de politiek is vaak…

Agenda Lokale Democratie: hoe kan het nog beter?

De relatie tussen burgers en de overheid is continue in verandering. De Agenda Lokale Democratie analyseert deze veranderingen en probeert een…

Hoe staat het ervoor met onze democratie?

Hoe staat de Nederlandse democratie ervoor? Is het crisis of gaat het eigenlijk best wel goed? Die vragen staan centraal in de Verkenning voor een…

Een referendum: waarom en hoe?

Gemeenten organiseren regelmatig een referendum over een actueel lokaal vraagstuk, bijvoorbeeld over parkeerbeleid of een voorgenomen…