Aan de slag met Participatie

Betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid is van groot belang. Hoe organiseer je dat? Hier vind je meer over burgerparticipatie en hoe de gemeente zo transparant, open en toegankelijk mogelijk kan zijn voor haar burgers. Wanneer initiatieven van burgers komen, is de vraag hoe je hier als overheid mee omgaat. In dat geval is er sprake van overheidsparticipatie.

Publicatie tussenrapport Right to Challenge

Vandaag verschijnt een voorstudie over Right to Challenge dat de Universiteit Leiden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken…

Verslag Ontwerpsessie Democratie in Actie Haarlem

Donderdag 21 juni kwam in Haarlem een divers gezelschap bijeen voor de Ontwerpsessie Democratie in Actie. Raadsleden, actieve inwoners, griffiers…

Monitor Burgerparticipatie 2018

Sinds 2010 voert ProDemos elke twee jaar de Monitor Burgerparticipatie uit: een onderzoek naar de inspanningen van gemeenten bij het betrekken van…

Publieke waarden centraal bij digitalisering gemeenten

Digitalisering biedt gemeenten nieuwe kansen om te innoveren, democratie te vernieuwen en dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld bij…

Eerste Ontwerpsessie Democratie in Actie Utrecht

Donderdag 14 juni vond de eerste van zes ontwerpsessies van ‘Democratie in Actie’ plaats. Dit nieuw te vormen programma wordt gebouwd op de input…

Verslag Themabijeenkomst Lokale Digitale Democratie

Op 30 mei vond de themabijeenkomst ‘Lokale Digitale Democratie’ plaats. Doel van de middag was het ophalen van input voor het Actieplan…

Ontwerpsessies Democratie in Actie: denk mee!

Democratie in Actie organiseert zes ontwerpsessies over lokale democratie en bestuur. Aanmelden kan hier.

Wat gaan we doen?…

Eenvoudig online meepraten met de raadsvergaderingen

Burgerparticipatie is een thema dat lokaal van groot belang is. Zonder de participatie van burgers in het politieke veld kan u hen als raadslid…

Gemeenteraadzaal als Escape Room

De gemeenteraadzaal wordt ingezet als Escape Room. De deuren gaan letterlijk op slot en in een groepje proberen jonge deelnemers te ontsnappen. Om…

Democratie in Actie

Als onderdeel van het Actieplan Versterking Lokale Democratie werken VNG, het ministerie van BZK en de beroeps- en belangenverenigingen van…

Handreiking zelfanalyse meervoudige democratie

Negen gemeenten zijn vanaf de zomer van 2017 in een Testlab meervoudige democratie aan de slag gegaan met de volgende vraag: ‘’Hoe werken wij –…

Column Gijsbert van Es: Drie tips voor de democratie

Op 5 april organiseerden BZK en VNG de themabijeenkomst ‘Meervoudige democratie in perspectief'. Journalist en gemeenteambtenaar Gijsbert van Es…

Vliegende start raadsleden met online leerplatform

Raadsleden kunnen zich vanaf nu online voorbereiden op het raadslidmaatschap via www.…

Open Gov Week: doe mee!

Van 7 t/m 11 mei is het Open Gov Week. Het Open Overheid beleidsteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het…

Meervoudige democratie in perspectief

In het Stadskantoor van Utrecht vond donderdagmiddag 5 april de derde themabijeenkomst van het Actieprogramma Versterking Democratie en Bestuur…

Stap 5: Verankeren

Vind hier de bijlagen van stap 5 van de handreiking zelfanalyse

Stap 4: Bewegen

Vind hier de bijlagen voor stap 4 van de handreiking zelfanalyse

Stap 3: analyse

Vind hier de bijlagen voor stap 3 van de handreiking Zelfanalyse

Stap 2: Foto

Vind hier de bijlagen van stap 2 van de handreiking zelfanalyse.

Stap 1: Startgesprek

Vind hier alle bijlagen voor stap 1 van de handreiking zelfanalyse

Open Overheid? Zo werkt dat in de praktijk!

Een Open Overheid is toegankelijk, bereikbaar en maakt informatie vindbaar voor alle inwoners. Ben je benieuwd hoe Open Overheid er in de praktijk…

Op weg naar een meervoudige democratie

Naast de klassieke representatieve democratie, met een centrale rol voor de gemeenteraad, zijn er de laatste jaren alternatieve vormen van…

Overheidsparticipatie en de Omgevingswet: Gelijk speelveld

Gelijk speelveld. Dat is de titel van de publicatie over het leertraject ‘Overheidsparticipatie en Omgevingswet’. In dit traject is ervaring…

Minister bij scholierendebat

Hoe kan onze democratie nog beter? Afgelopen donderdag ging minister Ollongren naar het Haags Montessori Lyceum om een scholierendebat bij te…