Aan de slag met Samenspel

Wanneer bestuurders, volksvertegenwoordigers en het ambtelijk apparaat in de gemeente soepel met elkaar samenwerken is het makkelijker om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Ook overheden moeten onderling goed met elkaar kunnen praten over de gemeenschappelijke opgaven.

Verslag ontwerpsessie Democratie in Actie Arnhem

Als je aan een kleine 30 mensen de vraag stelt of ze vijf of meer mensen in de zaal kennen, en niemand steekt zijn hand op, dan weet je…

Ontwerpsessies Democratie in Actie: denk mee!

Democratie in Actie organiseert zes ontwerpsessies over lokale democratie en bestuur. Aanmelden kan hier.

Wat gaan we doen?…

Democratie in Actie

Als onderdeel van het Actieplan Versterking Lokale Democratie werken VNG, het ministerie van BZK en de beroeps- en belangenverenigingen van…

Vliegende start raadsleden met online leerplatform

Raadsleden kunnen zich vanaf nu online voorbereiden op het raadslidmaatschap via www.…

Meervoudige democratie in perspectief

In het Stadskantoor van Utrecht vond donderdagmiddag 5 april de derde themabijeenkomst van het Actieprogramma Versterking Democratie en Bestuur…

Op weg naar een meervoudige democratie

Naast de klassieke representatieve democratie, met een centrale rol voor de gemeenteraad, zijn er de laatste jaren alternatieve vormen van…

‘Maak werk van de vitalisering van de democratie in uw gemeente’

Met deze oproep richt een groep van zo’n dertig raadsleden, wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers uit het hele land,…

OMOOC vernieuwing lokale democratie

Wat heeft 3 jaar experimenteren met de Democratic Challenge opgeleverd? Dat staat centraal in de OMOOC Vernieuwing lokale democratie. In vijf…

Lusten en lasten van de meervoudige democratie

Hoe houden we burgers betrokken en onze democratie actief en gezond? Veel gemeenten experimenteren volop met deze vragen. Ook op academisch niveau…

VNG ontwikkelagenda lokale democratie 2017 - 2022

Democratie is het recht om mee te denken en mee te doen, het recht op invloed op politiek en bestuur, op zeggenschap over je eigen leefomgeving.…

Het democratisch zakboekje

Het cement in het bouwwerk van de democratie ben jijzelf. Wil je aan de slag? Dit boekje geeft je inspiratie! In alle hoofdstukken bieden we jou…

Grip op regionale samenwerking

Als gemeente werk je vaak samen met tal van partners. Zeker met de toenemende decentralisaties in het sociale domein. Hoe krijg je als…

Aan tafel met het lokale bestuur

Wat is de beste plek voor een goed gesprek? Juist, de eettafel! Tijdens zogenaamde maaltijdgesprekken gaan wethouders, gemeentesecretarissen en…

Versterking lokale driehoeken

De lokale driehoek, bestaande uit de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier, speelt een belangrijke rol in het proces van de…

Agenda Lokale Democratie: hoe kan het nog beter?

De relatie tussen burgers en de overheid is continue in verandering. De Agenda Lokale Democratie analyseert deze veranderingen en probeert een…

Lokale Democratie in Beweging

Het programma Lokale Democratie in Beweging is een gezamenlijk programma van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders,…

Tango van wethouder en ambtenaar

Een wethouder moet zich kunnen bewegen in een complex krachtenveld. Daarbij is samenwerking met de ambtelijke organisatie van cruciaal belang voor…