Aan de slag met Samenspel

Wanneer bestuurders, volksvertegenwoordigers en het ambtelijk apparaat in de gemeente soepel met elkaar samenwerken is het makkelijker om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Ook overheden moeten onderling goed met elkaar kunnen praten over de gemeenschappelijke opgaven.

Lusten en lasten van de meervoudige democratie

Hoe houden we burgers betrokken en onze democratie actief en gezond? Veel gemeenten experimenteren volop met deze vragen. Ook op academisch niveau…

VNG ontwikkelagenda lokale democratie 2017 - 2022

Democratie is het recht om mee te denken en mee te doen, het recht op invloed op politiek en bestuur, op zeggenschap over je eigen leefomgeving.…

Het democratisch zakboekje

Het cement in het bouwwerk van de democratie ben jijzelf. Wil je aan de slag? Dit boekje geeft je inspiratie! In alle hoofdstukken bieden we jou…

Grip op regionale samenwerking

Als gemeente werk je vaak samen met tal van partners. Zeker met de toenemende decentralisaties in het sociale domein. Hoe krijg je als…

Aan tafel met het lokale bestuur

Wat is de beste plek voor een goed gesprek? Juist, de eettafel! Tijdens zogenaamde maaltijdgesprekken gaan wethouders, gemeentesecretarissen en…

Versterking lokale driehoeken

De lokale driehoek, bestaande uit de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier, speelt een belangrijke rol in het proces van de…

Agenda Lokale Democratie: hoe kan het nog beter?

De relatie tussen burgers en de overheid is continue in verandering. De Agenda Lokale Democratie analyseert deze veranderingen en probeert een…

Lokale Democratie in Beweging

Het programma Lokale Democratie in Beweging is een gezamenlijk programma van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders,…

Tango van wethouder en ambtenaar

Een wethouder moet zich kunnen bewegen in een complex krachtenveld. Daarbij is samenwerking met de ambtelijke organisatie van cruciaal belang voor…