Betrokken burger

Op 7 februari is ‘Het verhaal van de wereld'. En het ontstaan van Code Oranje’ van burgemeester Bert Blase verschenen. In zijn roman schetst hij…

Op initiatief van Omroep Gelderland starten de lokale omroepen in de provincie Gelderland een campagne in aanloop naar de…

Vanuit de praktijk waarin bewoners initiatieven ontplooien voor hun eigen leefomgeving in Sint-Michielsgestel stelde raadsadviseur Anja Smits een…

De relatie overheid-burger is niet altijd goed. Conflicten, wisselend stemgedrag, afnemend vertrouwen in de politiek, bedreigingen van ambtenaren…

De website van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) publiceert regelmatig nieuwe content, zoals blogs, een up-to-date agenda met…

Sinds 2014 brengt het Leer- en Expertisepunt Open Overheid initiatieven in beeld die de overheid transparanter maken. Laat je inspireren door…

Hoe kunnen we de politieke betrokkenheid van burgers voor hun lokale democratie vergroten? Op die vraag heeft ProDemos een antwoord! De afgelopen…

Politiek is voor jongeren soms dicht bij huis en soms speelt het letterlijk op grote afstand. Het betrekken van jongeren bij de politiek is vaak…

Hoe staat de Nederlandse democratie ervoor? Is het crisis of gaat het eigenlijk best wel goed? Die vragen staan centraal in de Verkenning voor een…

De ambitie van het kabinet met de Nota ‘Doe-democratie’ (2013) was om ruimte en vertrouwen te bieden aan burgers die zelf maatschappelijke…

Wat te doen met groepen in de samenleving die de principes van onze democratische rechtsstaat niet respecteren? Zoals een groep die…

Een goed gesprek met je buurman van 100 kilometer verderop. Dat was het idee tijdens de burgerconferentie ‘Gedeelde waarden’ in het…