Inspirerende lokale democratie

Diverse gemeenten zijn al aan de slag gegaan, dit leverden veel voorbeelden en inspiratie op. Lees hier de inspirerende ervaringen van andere gemeenten.

Als je aan een kleine 30 mensen de vraag stelt of ze vijf of meer mensen in de zaal kennen, en…
Vandaag verschijnt een voorstudie over Right to Challenge dat de Universiteit Leiden in opdracht…

Ontwerpsessies Democratie in Actie: denk mee!

Democratie in Actie organiseert zes ontwerpsessies over lokale democratie en bestuur. Aanmelden kan…

Democratie in Actie

Als onderdeel van het Actieplan Versterking Lokale Democratie werken VNG, het ministerie van BZK en…

Serious game: 'Blik op Bestuur'

De serious game ‘Blik op Bestuur’ is een hulpmiddel om met elkaar, binnen raad of Staten, tussen…

Boekje Open Over Geld

Als het om publiek geld gaat, heeft iedereen wel een mening. Bijvoorbeeld, dat ‘ons’ geld verkeerd…

Open Overheid? Zo werkt dat in de praktijk!

Een Open Overheid is toegankelijk, bereikbaar en maakt informatie vindbaar voor alle inwoners. Ben…

Een Open Aanpak met E-democracy tools

Op welke manier kun je met digitale participatie-instrumenten, ofwel ‘E-democracy tools’, burgers…

"Investeer in de gemeenschapsdemocratie"

Joop Hofman is directeur van participatiehuis de Rode Wouw en expert op het gebied van de…

Elke Stem Telt: campagne moet drempels om te stemmen wegnemen

Vandaag start de campagne ‘Elke Stem Telt’ om zoveel mogelijk mensen op 21 maart naar de stembus te…

‘Maak werk van de vitalisering van de democratie in uw gemeente’

Met deze oproep richt een groep van zo’n dertig raadsleden, wethouders, burgemeesters,…

Magazine Dorps- en Wijkdemocratie

In het Magazine ‘Dorps- en Wijkdemocratie’ komen alle inzichten en bevindingen van de Democratic…

OMOOC vernieuwing lokale democratie

Wat heeft 3 jaar experimenteren met de Democratic Challenge opgeleverd? Dat staat centraal in de…

"De griffie is de bepalende schakel in democratische vernieuwing"

Heleen van Dijk is griffier van de gemeente De Fryske Marren. Daarnaast is zij lid van de VNG-…

Voorstelling in de Raadzaal

MATZER theaterproducties zet het verlangen naar betrokkenheid en politieke vernieuwing om in een…

“Samenwerken helpt. Verbinding zoeken en hierin wel authentiek blijven"

Roelie Bosch is al 12 jaar raadslid in de gemeente Almere. Daarnaast heeft zij een gezin met drie…

Omroepen Gelderland bundelen krachten voor lokale democratie

Op initiatief van Omroep Gelderland starten de lokale omroepen in de provincie Gelderland een…

D'RAN Festival

Het begon als een initiatief van twee griffiers om de gemeenteraden in Twente op een andere manier…

Lusten en lasten van de meervoudige democratie

Hoe houden we burgers betrokken en onze democratie actief en gezond? Veel gemeenten experimenteren…

Gemeenschapskunst met KHOR II in Rimburg

Bouwen in en bouwen aan de lokale democratie; letterlijk en figuurlijk. Aan de hand van theater en…

Factsheet Raad op Pad

Raalte heeft negen dorpskernen en er is maar één manier om er echt achter te komen wat er speelt:…

Factsheet Mooi, Mooier Middelland

De wijk Middelland (Rotterdam) mocht zelf beslissen over de uitgave van een budget van maar liefst…

De Dag van de Lokale Democratie

Vrijdag 17 november 2017 was het zover, de Dag van de Lokale Democratie! In de Woonindustrie in…

Van challenge naar change: Naar een lokaal democratisch akkoord

Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is het tijd voor de volgende…

VNG ontwikkelagenda lokale democratie 2017 - 2022

Democratie is het recht om mee te denken en mee te doen, het recht op invloed op politiek en…

Democratic Challenge

Wil je aan de slag met democratische vernieuwing? Zoek je voorbeelden, inspiratie of handreikingen…

Laat je inspireren door Open Overheid

Sinds 2014 brengt het Leer- en Expertisepunt Open Overheid initiatieven in beeld die de overheid…

Hulptroepen van de raad: de lokale rekenkamer

De lokale rekenkamer kan de raad helpen bij zijn controlerende rol door onderzoek te doen naar…

De griffier als spin in het web

Wat kan de griffier doen om de lokale democratie te versterken? Dat is de centrale vraag in het…

Onderzoek naar effectiviteit opkomstcampagne

De stembus voorbij: zo heet het onderzoek naar het effect van een gemeentelijke campagne op de…

Samen leren en werken aan de stad Utrecht

De gemeente Utrecht experimenteerde een jaar lang met een leertraject om de samenwerking tussen…

Experimenteren met de raad in Amersfoort

Hoe ga je als gemeenteraad om met de ‘kracht van de stad’? Hoe betrek je inwoners meer bij het…

Wat is Open Overheid?

Actief ideeën uit de samenleving ophalen en gebruiken, transparant zijn over wat er binnen de…

Breda Begroot: experimenteren met burgerbegrotingen

De gemeente Breda wilde haar gemeentebegroting transparanter opmaken en experimenteerde daarom met…

De Z-battle: experimenteren met burgerinspraak

In de gemeente Zeist experimenteert de gemeenteraad met burgerinspraak. Bijvoorbeeld met de Z-…

Grip op regionale samenwerking

Als gemeente werk je vaak samen met tal van partners. Zeker met de toenemende decentralisaties in…

Raadswerk is maatwerk

Wil jij jouw lokale democratie eens goed onder de loep nemen? Maak dan samen met de inwoners van…

Hoe is het om voor de lokale politiek te werken?

Het werk van bestuurders en volksvertegenwoordigers is soms wat onzichtbaar. De hoogste tijd om…

Betrek jongeren bij de politiek met de Battle of Concepts

Neem een podcast op, zet jongeren in een escape room of organiseer een festival. Laat twintigers en…

Hoe dan? De gemeenteraad in de meervoudige democratie

Hoe ga je als gemeenteraad aan de slag met meervoudige democratie? En hoe kun je op een andere…

Eerste Hulp Bij Overheidsparticipatie

Wat is overheidsparticipatie en hoe werkt het? Helaas bestaat hier geen blauwdruk voor. De kaarten…

We zijn begonnen: alles over de burgerbegroting

Wat hebben Antwerpen, Breda, Oss, Oldenbroek en Emmen met elkaar gemeen? Deze vijf gemeenten hebben…