Inspirerende lokale democratie

Diverse gemeenten zijn al aan de slag gegaan, dit leverden veel voorbeelden en inspiratie op. Lees hier de inspirerende ervaringen van andere gemeenten.

Als je aan een kleine 30 mensen de vraag stelt of ze vijf of meer mensen in de zaal kennen, en…
Vandaag verschijnt een voorstudie over Right to Challenge dat de Universiteit Leiden in opdracht…

Hoe betrekken we jongeren meer bij de politiek?

Politiek is voor jongeren soms dicht bij huis en soms speelt het letterlijk op grote afstand. Het…

Aan tafel met het lokale bestuur

Wat is de beste plek voor een goed gesprek? Juist, de eettafel! Tijdens zogenaamde…

Versterking lokale driehoeken

De lokale driehoek, bestaande uit de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier, speelt een…

Agenda Lokale Democratie: hoe kan het nog beter?

De relatie tussen burgers en de overheid is continue in verandering. De Agenda Lokale Democratie…

Hoe staat het ervoor met onze democratie?

Hoe staat de Nederlandse democratie ervoor? Is het crisis of gaat het eigenlijk best wel goed? Die…

Een referendum: waarom en hoe?

Gemeenten organiseren regelmatig een referendum over een actueel lokaal vraagstuk, bijvoorbeeld…

Democratie anno nu: het nieuwe samenspel

De overheid verandert van ‘alles regelen’, naar een overheid die ruimte biedt aan initiatieven van…

De constructieve kracht van burgerparticipatie

“Een levende democratie staat of valt met de inzet en betrokkenheid van burgers.” Dat is de…

Doe-democratie: ondersteunen en versnellen

De ambitie van het kabinet met de Nota ‘Doe-democratie’ (2013) was om ruimte en vertrouwen te…

DNa-lab (Democratie Nabij)

Gedurende vier maanden is een groep mensen ondersteund bij hun initiatief om de lokale democratie…

Acties om antidemocratische voedingsbodem weg te nemen

Wat te doen met groepen in de samenleving die de principes van onze democratische rechtsstaat niet…

Raadsleden in positie

Het raadswerk verandert constant. Het gaat altijd over belangrijke vraagstukken voor de inwoners,…

Burgerconferentie Gedeelde waarden

Een goed gesprek met je buurman van 100 kilometer verderop. Dat was het idee tijdens de…

Lokale media: hoe ga ik daarmee om?

Een gezonde lokale democratie begint met een goede informatievoorziening. Voor een goed werkende…

Tango van wethouder en ambtenaar

Een wethouder moet zich kunnen bewegen in een complex krachtenveld. Daarbij is samenwerking met de…

Burgertop organiseren: do’s & dont's

Een burgertop organiseren, hoe doe je dat? Hoe zorg je voor diversiteit onder de deelnemers? Wat…