Lokale democratie

In juni organiseren we 6 ontwerpsessies over de lokale democratie en bestuur. We nodigen u uit om in gesprek te gaan over welke lokale opgaven om…

De serious game ‘Blik op Bestuur’ is een hulpmiddel om met elkaar, binnen raad of Staten, tussen volksvertegenwoordiging en college, ambtelijke…

Op initiatief van Omroep Gelderland starten de lokale omroepen in de provincie Gelderland een campagne in aanloop naar de…

Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is het tijd voor de volgende stap. Investeer in de kernwaarden en kwaliteit…

Democratie is het recht om mee te denken en mee te doen, het recht op invloed op politiek en bestuur, op zeggenschap over je eigen leefomgeving.…

De relatie tussen burgers en de overheid is continue in verandering. De Agenda Lokale Democratie analyseert deze veranderingen en probeert een…

De ambitie van het kabinet met de Nota ‘Doe-democratie’ (2013) was om ruimte en vertrouwen te bieden aan burgers die zelf maatschappelijke…