Samenspel

Roelie Bosch is al 12 jaar raadslid in de gemeente Almere. Daarnaast heeft zij een gezin met drie kinderen en studeert psychologie. Een terugblik…

Hoe houden we burgers betrokken en onze democratie actief en gezond? Veel gemeenten experimenteren volop met deze vragen. Ook op academisch niveau…

Democratie is het recht om mee te denken en mee te doen, het recht op invloed op politiek en bestuur, op zeggenschap over je eigen leefomgeving.…

Wat kan de griffier doen om de lokale democratie te versterken? Dat is de centrale vraag in het Jaarboek 2017 van de Vereniging van Griffiers, dat…

In de gemeente Zeist experimenteert de gemeenteraad met burgerinspraak. Bijvoorbeeld met de Z-battle: een ideeënwedstrijd waarbij inwoners hun…

Als gemeente werk je vaak samen met tal van partners. Zeker met de toenemende decentralisaties in het sociale domein. Hoe krijg je als…

Wat is de beste plek voor een goed gesprek? Juist, de eettafel! Tijdens zogenaamde maaltijdgesprekken gaan wethouders, gemeentesecretarissen en…

De lokale driehoek, bestaande uit de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier, speelt een belangrijke rol in het proces van de…

De relatie tussen burgers en de overheid is continue in verandering. De Agenda Lokale Democratie analyseert deze veranderingen en probeert een…

Een wethouder moet zich kunnen bewegen in een complex krachtenveld. Daarbij is samenwerking met de ambtelijke organisatie van cruciaal belang voor…