Actueel

25/06/2020
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft vandaag aan de Kamer laten de wet tot ‘ten minste 1…
25/06/2020
Sinds de coronacrisis zijn gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapbesturen op een andere…
28/11/2017

Factsheet Mooi, Mooier Middelland

De wijk Middelland (Rotterdam) mocht zelf beslissen over de uitgave van een budget van maar liefst…
28/11/2017

De Dag van de Lokale Democratie

Vrijdag 17 november 2017 was het zover, de Dag van de Lokale Democratie! In de Woonindustrie in…
17/11/2017

Van challenge naar change: Naar een lokaal democratisch akkoord

Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is het tijd voor de volgende…
17/11/2017

VNG ontwikkelagenda lokale democratie 2017 - 2022

Democratie is het recht om mee te denken en mee te doen, het recht op invloed op politiek en…
17/11/2017

#Ikverfrisdelokaledemocratie

Ben je van plan om raadslid te worden? Of wil je het in de volgende raadsperiode over een wat…
17/11/2017

Het democratisch zakboekje

Het cement in het bouwwerk van de democratie ben jijzelf. Wil je aan de slag? Dit boekje geeft je…
17/11/2017

Democratic Challenge

Wil je aan de slag met democratische vernieuwing? Zoek je voorbeelden, inspiratie of handreikingen…
14/11/2017

Aan de slag met Open Overheid

De website van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) publiceert regelmatig nieuwe content…
14/11/2017

Toolkit Loting

Bent u benieuwd naar de theoretische context van het fenomeen ‘loting’? Zoekt u motieven om loting…
10/11/2017

Laat je inspireren door Open Overheid

Sinds 2014 brengt het Leer- en Expertisepunt Open Overheid initiatieven in beeld die de overheid…
10/11/2017

Hulptroepen van de raad: de lokale rekenkamer

De lokale rekenkamer kan de raad helpen bij zijn controlerende rol door onderzoek te doen naar…
09/11/2017

De griffier als spin in het web

Wat kan de griffier doen om de lokale democratie te versterken? Dat is de centrale vraag in het…
29/10/2017

Onderzoek naar effectiviteit opkomstcampagne

De stembus voorbij: zo heet het onderzoek naar het effect van een gemeentelijke campagne op de…
29/10/2017

Samen leren en werken aan de stad Utrecht

De gemeente Utrecht experimenteerde een jaar lang met een leertraject om de samenwerking tussen…
29/10/2017

Experimenteren met de raad in Amersfoort

Hoe ga je als gemeenteraad om met de ‘kracht van de stad’? Hoe betrek je inwoners meer bij het…
29/10/2017

Wat is Open Overheid?

Actief ideeën uit de samenleving ophalen en gebruiken, transparant zijn over wat er binnen de…
29/10/2017

Breda Begroot: experimenteren met burgerbegrotingen

De gemeente Breda wilde haar gemeentebegroting transparanter opmaken en experimenteerde daarom met…
29/10/2017

De Z-battle: experimenteren met burgerinspraak

In de gemeente Zeist experimenteert de gemeenteraad met burgerinspraak. Bijvoorbeeld met de Z-…
29/10/2017

Volg nu de cursus Politiek Actief

Hoe kunnen we de politieke betrokkenheid van burgers voor hun lokale democratie vergroten? Op die…
29/10/2017

Grip op regionale samenwerking

Als gemeente werk je vaak samen met tal van partners. Zeker met de toenemende decentralisaties in…
29/10/2017

Raadswerk is maatwerk

Wil jij jouw lokale democratie eens goed onder de loep nemen? Maak dan samen met de inwoners van…
29/10/2017

Hoe is het om voor de lokale politiek te werken?

Het werk van bestuurders en volksvertegenwoordigers is soms wat onzichtbaar. De hoogste tijd om…
29/10/2017

Wil jij gemeenteraadslid worden?

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Behalve het recht om zelf te stemmen, kun…
29/10/2017

Hoe beoordelen decentrale ambtsdragers hun werk?

De Nederlandse representatieve democratie wordt gedragen door volksvertegenwoordigers. Bij…
29/10/2017

Bedrijfsleven, de raad roept jullie!

Een raadslid besteedt gemiddeld zo’n 16 uur per week aan het raadslidmaatschap. In de praktijk is…
29/10/2017

Ondersteuning voor raadsleden

Gemeenteraden zijn een belangrijke schakel in de lokale democratie. Er komt veel op raadsleden af…
29/10/2017

Betrek jongeren bij de politiek met de Battle of Concepts

Neem een podcast op, zet jongeren in een escape room of organiseer een festival. Laat twintigers en…
29/10/2017

Hoe dan? De gemeenteraad in de meervoudige democratie

Hoe ga je als gemeenteraad aan de slag met meervoudige democratie? En hoe kun je op een andere…
29/10/2017

Eerste Hulp Bij Overheidsparticipatie

Wat is overheidsparticipatie en hoe werkt het? Helaas bestaat hier geen blauwdruk voor. De kaarten…
29/10/2017

We zijn begonnen: alles over de burgerbegroting

Wat hebben Antwerpen, Breda, Oss, Oldenbroek en Emmen met elkaar gemeen? Deze vijf gemeenten hebben…
29/10/2017

Hoe betrekken we jongeren meer bij de politiek?

Politiek is voor jongeren soms dicht bij huis en soms speelt het letterlijk op grote afstand. Het…
29/10/2017

Aan tafel met het lokale bestuur

Wat is de beste plek voor een goed gesprek? Juist, de eettafel! Tijdens zogenaamde…
11/10/2017

Versterking lokale driehoeken

De lokale driehoek, bestaande uit de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier, speelt een…
11/10/2017

Agenda Lokale Democratie: hoe kan het nog beter?

De relatie tussen burgers en de overheid is continue in verandering. De Agenda Lokale Democratie…
11/10/2017

Hoe staat het ervoor met onze democratie?

Hoe staat de Nederlandse democratie ervoor? Is het crisis of gaat het eigenlijk best wel goed? Die…
11/10/2017

Een referendum: waarom en hoe?

Gemeenten organiseren regelmatig een referendum over een actueel lokaal vraagstuk, bijvoorbeeld…
10/10/2017

Democratie anno nu: het nieuwe samenspel

De overheid verandert van ‘alles regelen’, naar een overheid die ruimte biedt aan initiatieven van…
10/10/2017

Lokale Democratie in Beweging

Het programma Lokale Democratie in Beweging is een gezamenlijk programma van de beroeps- en…
10/10/2017

De constructieve kracht van burgerparticipatie

“Een levende democratie staat of valt met de inzet en betrokkenheid van burgers.” Dat is de…
10/10/2017

Doe-democratie: ondersteunen en versnellen

De ambitie van het kabinet met de Nota ‘Doe-democratie’ (2013) was om ruimte en vertrouwen te…