De rol van raadsleden in de warmtetransitie

Datum
Tijd
16:00 tot 20:00 uur
Over de bijeenkomst

Alle Nederlandse gemeenten zetten de komende jaren de warmtetransitie in gang. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er moet dus flink wat gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om besluiten te nemen en kaders te stellen. Bijvoorbeeld rond de Transitievisie Warmte die er in 2021 moet zijn.  Voor veel raadsleden is het nog een zoektocht welke rol zij kunnen of moeten pakken in het vraagstuk van de warmtetransitie. Het ministerie van BZK gaat samen met Platform31 dit najaar met raadsleden en griffiers op zoektocht. Bent u erbij?

Let op: De bijeenkomst op 22 november vindt plaats van 13:30 tot 17:00 uur in Gouda.
De bijeenkomst op 2 december vindt plaats van 16:00 tot 20:00 uur (met broodmaaltijd) in Nijmegen.

Locatie
Stadhuis Nijmegen: Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen