DiA-leerkring NNL

Datum
Tijd
9.30 - 17.00
Over de bijeenkomst

Het leertraject van het Noord-Nederlandse DIA-netwerk is van start en bestaat op dit moment uit 10 noordelijke gemeenten en provincies, goed verdeeld over Drenthe, Groningen en Fryslân. Het heeft nog plek  voor één, maximaal twee nieuwe partners. Iedere overheid uit Noord-Nederland die bezig is op het snijvlak van organisatie-ontwikkeling, de veranderende samenleving en nieuwe democratie kan meedoen. De kosten zijn laag gehouden door inzet van alle partners in het netwerk en met dank aan een bijdrage vanuit DIA. Je verbindt je voor het hele traject (we hebben één sessie gehad en nog 6 1-daagse sessies en een afsluitende 2-daagse te gaan), je zorgt voor 3 a 4 vaste deelnemers uit je organisatie en je helpt bij de organisatie van een 1-daaagse sessie. Van je organisatie vragen we een eenmalige financiële bijdrage van € 750,-. Heb je interesse? Neem dan contact op met Jurjen van der Weg (jurjen.vanderweg@leeuwarden.nl). Hieronder het programma van de eerstvolgende sessie (23 januari, in het provinciehuis in Groningen):

 

Wanneer?

Wat?

Wie?

Opmerkingen/aanvullende info

9:30

Inloop

 

 

10:00

Start + aftrap

Brigitte Niemeijer

 

10:20

 

 

Beschouwing en interactie

 

 

Otto Knottnerus, historisch socioloog

 

Een beschouwing op de historische verschillen in het Noorden in de omgang met gezag, bestuur en zelforganisatie. 

Als we praten over hoe we als overheid omgaan met initiatieven van bewoners moeten we voor de bril hebben dat de verschillende volksaard ook verschillende houdingen t.o.v. initiatieven (en overheid) oplevert

11:15

Wat vragen initiatieven van de overheid?

Klaas Sietse Spoelstra, ontwerper en uitvoerder van maatschappelijke vernieuwingsprocessen

 

Klaas Sietse heeft veel betekend voor het concept achter  culturele hoofdstad Leeuwarden-Fryslân2018. Maar ook  voor het initiatief King of the Meadows/Kening fan ‘e Greide waar hij boeren, natuurorganisaties, wetenschap en overheid aan tafel kreeg over biodiversiteitsverlies.

12:15

12:45

Lunch

Met aansluitend:

rondleiding door het Groninger Forum

 

 

Paul de Rook, wethouder gemeente Groningen is onze rondleider

 

14:15

Wat willen initiatiefnemers van ons (de overheid)?

René Monnikhof

De inleiding van René mondt uit in 10 “leefregels”

14:45

 

 

 

 

 

Wat betekent dat voor onze organisatie en de ontwikkelingen daarvan?

Schets designthinking én met elkaar toepassen van designthinking op deze vraag.

Monique

Gijsje Stephanus

 

 

 

 

Wat is designthinking – schets hoe dat tot nu toe gebruikt is in Groningen

Dan concreet aan de slag met designthinking rondom ons onderwerp en de 10 leefregels

16:30

Borrel

 

 

Locatie
Provinciehuis van Groningen