DiA-ontwikkeltraject spelregels voor democratische processen

Datum
Tijd
10.00 - 16.00
Over de bijeenkomst

Programma

10.15 Inloop, koffie

10.30 Welkom, formuleren leervraag

10.40 De grote overheidsparticipatie tombola

Met optredens van: Ben van Essen: ‘Uw initiatief past niet in ons kader’, Laura Hornick: ‘Het Initiatievenkompas’ en Steven Blok: ‘Onderzoek lokale initiatievenfondsen’. Volop gelegenheid tot publieksparticipatie, hete vragen en inzet van democratische denkhoeden.

“Magisches Theater, nur für Verrückten…”

12.00 Voorlopige conclusies - Tussenbalans

Stand van zaken VNG DIA, Participatieverordening, Thorbecke-experimenten.

12.30 Lunch, broodje

13.00 Inleiding wethouder

13.10 Spoor 1

• Bouw je eigen lokale Participatieverordening

• Recombineren van Bouwstenen

• Deliberatie over tiental kernkwesties

• Stemmen met de voeten

Spoor 2

• Intervisie lokale vraagstukken

15.00 Proosten op Participatieverordening 1.0

Locatie
Stadskantoor Gouda, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda, naast het NS-station Gouda