Energietransitie en Right to Challenge: Leeratelier in november

Datum
Over de bijeenkomst

Het landelijk Netwerk Right to Challenge, de gemeente Zaanstad en bewonersinitiatieven organiseren in november het “Leeratelier Energietransitie en Right to Challenge (R2C)”. Aan de orde komen o.a.:

  • R2C toepassen bij de energietransitie: succesvolle voorbeelden
  • R2C en de Regionale Energiestrategie (RES)
  • Hoe kunnen energiecoöperaties en (bewoners-)initiatieven hun voordeel doen met R2C?

Het Leeratelier duurt drie dagdelen: de ochtend van 18 november en 25 november (hele dag).

Meer informatie en aanmelden:

f.best@zaanstad.nl

of het landelijk netwerk Right to Challenge (06-51718778, info@righttochallenge.nl)

“Geef bewoners ruimte en vertrouwen, dan kunnen zij veel voor de samenleving doen”, aldus bewonersinitiatieven uit het Gooi op een succesvolle bijeenkomst van Gooise gemeentebestuurders en bewonersinitiatieven over Right to Challenge. “Daarbij moeten bewoners goed weten wat R2C is en wat het voor hen kan betekenen”, vult Janneke Smit van het Netwerk Right to Challenge aan.

De middag is georganiseerd door “Bewoners maken ’t Gooi” om in deze regio  verder vorm te geven aan Right to Challenge. Zo kunnen er regionale bijeenkomsten komen van gemeenten en bewoners om samen verder invulling te geven aan Right to Challenge.

Meer informatie:

info@righttochallenge.nl

of info@bewonersmakenhetgooi.nl

Locatie
het Gooi