Inspiratieworkshop ‘Paradoxaal leiderschap meets dilemmalogica’ op 4 oktober

Datum
Tijd
10.00 - 15.30
Over de bijeenkomst

Tegenstellingen in onze samenleving lijken te verharden. Burgemeesters worden geacht om boven de partijen te staan en vooral te verbinden. Dat betekent dat ze als boegbeeld (hoeder én magistraat) van de lokale democratie vooral bruggen bouwen en permanent werken aan een groter vertrouwen in de lokale democratie. Hoe doe je dat? Hoe ga je om met die maatschappelijke, politieke en bestuurlijke tegenstellingen? Hoe werk je aan een agenda voor een vitale lokale democratie?

In deze workshop worden burgemeesters uitgedaagd om over hun eigen democratische dilemma’s na te denken. De sessie is opgezet door Ivo Brughmans (filosoof, politicoloog en managementconsultant) en Guido Rijnja (adviseur communicatiebeleid van de RVD) en samen zijn deze heren een prachtig duo dat tijdens de laatste Dag van de Lokale Democratie een zeer gewaardeerde bijdrage heeft geleverd over democratische dilemma’s. Een inspirerende sessie waarin de deelnemers geprikkeld worden om de principes van paradoxaal leiderschap en dilemmalogica toe te passen op hun dagelijkse praktijk in de lokale democratie. In de inspiratieworkshop komen o.a. de volgende toepassingen aan bod:

• Hoe ga je als persoon om met spanningsvelden en polariteiten? Hoe kun je hierin soepel schakelen? Hoe kun je tegengestelde benaderingen met elkaar verbinden en met elkaar balanceren zonder in een grijs compromis terecht te komen?

• Wat zijn de belangrijkste bestuurlijke en democratische dilemma’s waar je als bestuurder dagelijks in moet acteren. Welke strategieën om zijn er om hiermee effectief om te gaan? Wat kun je hierin van elkaar leren?

• Hoe geef je (h)erkenning aan de verschillende zienswijzen en zorgen van de betrokkenen in complexe en gevoelige dossiers? Hoe faciliteer je de ordening? Hoe ga je een slag dieper naar de onderliggende drijfveren? Hoe ga je actief en open de worsteling aan en kom je in het gesprek tot verfrissend nieuwe, dilemma-overstijgende arrangementen?

Aan/afmelden graag bij secretariaatburgemeester@zeist.nl

Voor inhoudelijke vragen: jornt.zuylen@vng.nl

Locatie
Gemeentehuis Zeist