Nationaal Raadsledendebat

Nationaal Gemeenteraadsdebat
Datum
Tijd
9.30 - 16.30 uur
Over de bijeenkomst

Op zaterdag 15 december 2018 organiseert het Nederlands Debat Instituut, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het allereerste Nationaal Gemeenteraadsdebat. Een jaarlijks terugkerende dag voor gemeenteraadsleden en eenieder die de gemeentepolitiek een warm hart toedraagt. De eerste editie staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen en het debatteren over landelijke dilemma’s waar iedere gemeente mee te maken heeft. Je kan je direct en kosteloos inschrijven door het onderstaande formulier in te vullen.

Tijdens de dag komen drie actuele thema’s aan bod. Deze thema’s worden gezamenlijk met het Ministerie van BZK en raadsleden vastgesteld. Wat leeft er in de gemeente? Tegen welk vraagstuk loopt iedereen nu aan? Gedurende het debat wordt bij elk thema op dezelfde manier in ongeveer een uur stilgestaan. Eerst zal er een inleiding plaatsvinden van een specialist, vervolgens zal er een zaaldebat plaatsvinden en ten slotte zullen er best practices uit de gemeente worden besproken. Hoe hebben zij succesvol (of juist niet) invulling gegeven aan de oplossing van het dilemma? 

Per thema zullen hier nieuwe specialisten, raadsleden en gemeentes aan bod komen. De dag staat onder leiding van de ervaren debatleiders van het Nederlands Debat Instituut. 

Debatteer op 15 december mee over de volgende thema's:

 • De participatie in de omgevingswet
 • De debatkwaliteit in de raad
 • Decentralisatie in de raad

Voorlopig programma

 • 09:30 - 10:15 | inloop
 • 10:15 - 11:00 | opening met keynote
 • 11:00 - 12:00 | ronde 1 debat
 • 12:00 - 13:00 | ronde 2 debat
 • 13:00 - 13:45 | lunch
 • 13:45 - 14:45 | ronde 3 debat
 • 14:45 - 15:00 | afsluiting
 • 15:00 - 16:30 | borrel
Locatie
Gemeentehuis Hilversum