Alphen Centrum Begroot: inwoners digitaal betrekken bij het besteden van € 30.000 wijkbudget

Auteur Laurie StamAfzender Lokale Digitale DemocratieDatum 19-03-2020

Op zaterdag 1 februari is de participatietool ‘Alphen Centrum begroot’ op de Alphense markt gepresenteerd en in gebruik genomen.  Dit is een experiment waarbij gemeente Alphen aan den Rijn werkt met een wijkbudget van € 30.000 om het centrum mee te verbeteren.

Inwoners kunnen aan de hand van de thema’s ‘groen en duurzaam’, ‘op straat’ en ‘spelen en ontmoeten’ plannen indienen en likes verzamelen. Vanuit Democratie in Actie wordt gewerkt aan een inclusieve en veilige lokale digitale democratie. In gesprek met Jochem de Groot, projecteider digitale democratie, en Conny Schakenbos, webregisseur (wijk)communicatie, wordt duidelijk hoe deze participatietool daaraan kan bijdragen.

Meerwaarde digitale participatietool

‘Waar willen we heen?’ is binnen dit proces de belangrijkste vraag voor medewerkers van gemeente Alphen aan den Rijn. Jochem en Conny benoemen dat in het collegeakkoord is opgenomen dat de gemeenteraad graag van buiten naar binnen werkt. Dat inwoners zeggenschap hebben, is daarom een belangrijke waarde voor hen. Ervaren wordt dat het inzetten van digitale participatietools een laagdrempelige manier is om interactie te hebben met inwoners. De inzet van digitale middelen helpt de organisatie responsiever te zijn en op een andere manier naar informatievoorziening te kijken. Dit maakt dat gemeente Alphen aan den Rijn verder oefent met de inzet van digitale middelen.

Open-source software

De tool is tot stand gekomen dankzij OpenStad, een samenwerkingsverband dat de gemeente heeft met onder andere gemeente Amsterdam en Den Haag. Vanuit die samenwerking heeft gemeente Alphen aan den Rijn de open source software (ApostropheCMS) aangeleverd gekregen. De gemeente heeft binnen dit proces bewust gekozen voor open-source software, omdat zij doorontwikkeling belangrijk vinden en dit op deze manier mogelijk kunnen maken. Niet alleen de eigen gemeente, maar ook andere gemeenten hebben er uiteindelijk profijt van. Daarnaast wil de gemeente volledig transparant zijn bij het inzetten van digitale middelen, wat ook mogelijk gemaakt wordt door gebruik van open-source software.

Likes verzamelen

Tot en met 8 maart 2020 konden inwoners plannen indienen. Vanaf 9 maart tot en met 12 april 2020 voeren de planindieners campagne om likes te verzamelen voor hun plan. Een plan gaat door naar de haalbaarheidstoets bij meer dan 25 likes. De inwoners van het centrum zullen in de stemfase die daarop volgt bepalen waar het geld naartoe gaat.

Bekijk en like de plannen op: https://centrumbegroot.alphenaandenrijn.nl/plannen!

Doelgroep