Bijeenkomst Lokale Politieke Partijen

Datum 22-10-2019

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen nodigt vertegenwoordigers van een lokale of regionale politieke partij graag uit voor de bijeenkomst op 30 oktober a.s. met als doel kennis te delen over lokale partijen en vooruit te blikken op het Kennispunt jaarplan 2020.

Julien van Ostaaijen van de Universiteit Tilburg is uitgenodigd om zijn onderzoek naar lokale partijen tussen 2002 en 2019 met ons te bespreken. Hij geeft een presentatie en gaat met ons in discussie. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het Kennispunt verrichtte zelf ook een kleine verkenning naar het functioneren van en het eigenaarschap over het Kennispunt. In de zomermaanden is een vragenlijst verstuurd die door 236 partijen werd ingevuld. Onderzoeker Frank Wanders (UvA) licht de resultaten toe. Na de toelichting gaan we in gesprek over het jaarplan 2020 van het Kennispunt en vragen we u mee te denken over het aanbod van het Kennispunt.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via een e-mail naar:

info@lokalepolitiekepartijen.nl

o.v.v. 30 oktober.

 

Kennispunt Lokale Politieke Partijen
www.lokalepolitiekepartijen.nl

@KennisPolitiek