Commissie evalueert tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming al tijdens de looptijd

Datum 14-04-2020

Vorige week is de tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming van kracht geworden. Op basis daarvan kunnen decentrale vertegenwoordigende organen besluiten nemen zonder dat ze fysiek bij elkaar hoeven te komen. In dezelfde periode als deze wet geldt, laat de minister van BZK evalueren hoe die in de praktijk werkt. De bedoeling daarvan is om al tijdens de looptijd te leren van de ervaringen en lessen te kunnen delen.

De evaluatie gaat in op verschillende onderdelen:

 • Het feitelijk gebruik van de wet en de praktische uitvoering ervan
 • De betrouwbaarheid (waaronder de veiligheid en robuustheid) van de gebruikte voorzieningen en procedures
 • De omgang in de praktijk met juridische kaders en vereisten
 • De invloed op de politiek-bestuurlijke verhoudingen
  De periodieke signaleringen en rapportages van de commissie zullen naar buiten worden gecommuniceerd, in het bijzonder naar decentrale overheden. Zij kunnen zo leren van elkaars ervaringen.
   
  Er is een evaluatiecommissie gevormd met drie leden:
 • Prof. dr. Bibi van den Berg, hoogleraar Cybersecurity & Governance aan de Universiteit Leiden
 • Prof. mr. Geerten Boogaard, bijzonder hoogleraar Decentrale overheden op de Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht en daarnaast zelfstandig onderzoeker  
  De commissie wordt bij zijn werk ondersteund door mr. Lianne van Kalken, docent staatsrecht aan de EUR en Thorbecke fellow bij de Thorbecke-leerstoel. Voor wat betreft het juridische deel van de evaluatie wordt Geerten Boogaard bijgestaan door Douwe Jan Elzinga, emeritus hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
   
  Contactadres voor de commissie is vankalken@law.eur.nl