Congres Vooruit met de wijk! live te volgen

Datum 09-10-2018

Het landelijk congres Vooruit met de wijk! in Groningen op 11 oktober is volgeboekt. Gelukkig is het plenaire programma en de talkshow toch te volgen via een livestream.

Opgaven zoals de verduurzaming, woningbouw- en verstedelijking en de transformaties in het sociaal domein spelen zich af in de wijken. Dat vraagt om innovatieve aanpakken. Dit congres geeft op verschillende manieren inspiratie voor succesvolle wijkvernieuwing. Vooruit met de wijk! wordt georganiseerd door LSAbewoners samen met Platform31, stedennetwerk G40 en de gemeente Groningen.

Terug op de agenda

De economische crisis en nieuw rijksbeleid op het terrein van wonen, wijken en sociaal domein drukten hun stempel op het leefklimaat van kwetsbare wijken. Hoewel de wijkaanpak in veel steden in een impasse belandde, is de wijk weer terug op de beleidsagenda. Naast bekende thema’s als leefbaarheid, veiligheid, armoede, eenzaamheid en sociale cohesie, dienen zich nieuwe uitdagingen aan.

Wijkgerichte aanpak

De verduurzaming van woningen en de transitie naar aardgasvrij lenen zich bij uitstek voor een wijkgerichte aanpak. Maar ook de zorg over ongelijkheid op de woningmarkt, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, over toenemende concentraties van kwetsbare bewoners (‘verwarde personen’) en de opkomst van ondermijnende criminaliteit zijn vraagstukken die neerslaan in kwetsbare wijken en buurten.

Wijkvernieuwing nieuwe stijl

Met inspirerende sprekers, excursies en praktijkvoorbeelden geven we invulling aan wijkvernieuwing nieuwe stijl. Het congres is interessant voor iedereen die actief of betrokken is bij wijkaanpak: beleidsmakers, bestuurders en raadsleden, vertegenwoordigers van woningcorporaties, bewonersorganisaties en bottom-up initiatieven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, politie en justitie, ontwikkelaars en bouwers, financiers, adviesbureaus en kennisorganisaties.

Essay

Het LSA heeft het afgelopen jaar, verspreid over 5 regio’s, met meer dan 100 betrokkenen gesproken over nieuwe perspectieven op de wijkaanpak. De resultaten van deze gesprekken worden gebundeld en geanalyseerd in een essay. Dit essay wordt tijdens het congres aangeboden.

Het plenaire gedeelte van 10:30 tot 12:00 uur is live te volgen via deze link.