De griffier als trainer! Nieuwe mogelijkheden voor Raad in Beraad workshops

Datum 20-03-2019

Workshop Raad in Beraad: effectief opereren in de raadspraktijk

Een griffier weet als geen ander hoe zij/hij raadsleden kan ondersteunen in het invullen van de kaderstellende, vertegenwoordigende en controlerende rol. Waar deze formele rollen doorgaans bekend zijn bij raadsleden, is de wijze waarop raadsleden individueel en gezamenlijk invulling geven aan deze rollen zeer verschillend. Om effectief te zijn en blijven als raadslid is het belangrijk om de eigen rolneming af en toe tegen het licht te houden. De workshop Raad in Beraad biedt hiertoe de mogelijkheid. Sinds vrijdag 15 maart is er een groep enthousiaste en ervaren griffiers uit de griffierspool beschikbaar als workshop begeleider!

Kennis overbrengen

“Het is zo leuk om griffier te zijn en dat te combineren met het overbrengen van kennis”, zei Eelco Groenenboom, griffier Albrandswaard – één van de dertien griffiers die 15 maart deelnamen aan de ‘train de trainer’ workshop van WagenaarHoes. In de afgelopen 2 jaar heeft WagenaarHoes gemeenten begeleid in een sessie Raad in Beraad. Zij geven de beproefde methodiek nu door aan deze groep griffiers. Na de theorie van vrijdag 15 maart, volgt in de komende maanden de praktijkervaring met een ervaren trainer. Graag komen zij ook in uw gemeenteraad!

Hoe ziet een Raad in Beraad workshop eruit?

De Raad in Beraad bijeenkomst wordt aan de hand van relevante casuïstiek voor de gemeente opgebouwd, bijvoorbeeld de Omgevingswet, regionale samenwerking, energietransitie of participatie. Via de casussen onderzoeken raadsleden de verschillende rollen die aangenomen kunnen worden en de keuzes die ze (impliciet) maken. De begeleider zorgt voor handvatten in deze keuzes en een goed gesprek. Democratie in Actie biedt deze workshops aan om de positie van raadsleden te versterken. Maatwerk, kennisdeling en het leren van elkaar zijn kenmerkend voor de aanpak van Democratie in Actie. Vandaar dat griffiers de mogelijkheid is geboden om hun vaardigheden en deskundigheid in te zetten als trainer.

Foto Train de Trainer bijeenkomst
Train de Trainer bijeenkomst

Interesse?

Wilt u met uw gemeenteraad of raden in uw regio gebruik maken van het aanbod voor een Raad in Beraad sessie? Dat kan! Na aanmelding wordt een intakegesprek gepland met uw griffier en desgewenst ook met de burgemeester, betrokken portefeuillehouder(s) en/of ambtelijk projectleiders. De inhoudelijke voorbereiding, begeleiding van de bijeenkomst en verslaglegging worden voor u verzorgd. Lees hier verder voor meer informatie over Raad in Beraad (incl. kosten).

Voor het aanvragen van een bijeenkomst/intakegesprek kunt u contact opnemen met Alinda van Bruggen: 06-15060352 of alinda.van.bruggen@wagenaarhoes.nl.