Democratiepact getekend op Jaarcongres griffiers

Datum 05-10-2018

Op vrijdag 5 oktober 2018 hebben Renée Wiggers, voorzitter van de Vereniging van Griffiers, en Maarten Schurink, secretaris-generaal op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Democratiepact ondertekend. Zij deden dat samen met de leden van de vereniging op het jaarcongres van de Vereniging van Griffiers in Gouda

Democratiepact

Met de ondertekening van het Democratiepact is de VvG de eerste partner van BZK die concreet invulling geeft aan de gezamenlijke ambities voor de versterking en vernieuwing van de decentrale democratie. Minister Ollongren heeft deze ambities geformuleerd in het Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur. Hiermee bezegelen beide partners hun gemeenschappelijke inzet voor een democratie van de toekomst in al zijn facetten: het meesterschap van griffiers, de ondersteuning van de raad, weerbaarheid en integriteit, een sterke verbinding met de samenleving en een digitale democratie van hoog niveau.

Jubileumcongres

In de afgelopen 15 jaar heeft de vereniging hard gewerkt aan de positie van de griffier in het openbaar bestuur. Maarten Schurink, secretaris-generaal op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaf tijdens het congres zijn visie op 15 jaar griffiers in Nederland. Ook deelde hij bespiegelingen op de toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. Aansluitend vond een paneldiscussie plaats met Schurink, Wiggers en een vertegenwoordiger namens de vereniging van Raadsleden.

Informatiemakelaar

Eerder op de dag hadden de griffiers en deskundigen zich gebogen over het thema ‘De griffier als informatiemakelaar!?’ Marco Derksen, digitaal strateeg, deed de aftrap en schetste de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen en met elkaar kunnen conflicteren, zoals wetgeving op het gebied van privacy versus open raadsinformatie. In het vervolgprogramma waren er diverse workshops en excursies waar griffiers het thema samen met deskundigen verder uitdiepten.