Denksessies RES, meld je aan!

Datum 21-10-2019

Waterschapexperts, zoals bestuursleden van waterschappen, griffiers, en ambtenaren zijn welkom tijdens een denksessie op 24 oktober a.s. onder leiding van De Argumentenfabriek. Voor Statenleden is de denksessie op 28 oktober. Wil jij of je collega meedoen? Geef je dan snel op. Kijk hiernaast naar meer informatie.

Regionale Energiestrategie (RES)

Op 28 juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gemeenten, provincies en waterschappen, samen met netbeheerders en andere partners, Regionale Energiestrategieën gaan opstellen. Een RES is een plan voor hoe een regio in aanloop naar 2030 een duurzame elektriciteits- en warmtevoorziening gaat realiseren. De RES is een instrument om de keuzes hiervoor regionaal af te stemmen tussen gemeenten, provincies, (regionale) netbeheerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Maar wat is de rol van de waterschapexperts en Statenleden in dit proces? Hoe kunnen ze hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol (beter) invullen bij de totstandkoming van een RES in hun regio?

Aanmelden

Aanmelden voor de sessie kan via secretariaat@argumentenfabriek.nl.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Majelle Verbraak via majelle@argumentenfabriek.nl of 020 - 412 40 01.