Eerste Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming

Datum 07-04-2020

De Eerste Kamer heeft dinsdag 7 april ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden straks tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. In eerste instantie geldt de wet tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen.

Alle informatie op een rij

Wilt u weten wat de spoedwet betekent voor de besluitvorming in uw gemeente, provincie of waterschap? Hoe en in welke gevallen u het beste digitaal kunt overleggen? Op lokale-democratie.nl/coronavirus vindt u meer informatie over de wet, een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden en allerlei praktische tools zoals video’s met voorbeelden van gemeenten, handreikingen en adviezen.

Webinars

Het programma Democratie in Actie biedt daarnaast enkele webinars over digitaal vergaderen en de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden:

  • Vrijdag 3 april vond een eerste webinar plaats met de titel ‘de lokale democratie en het Coronavirus’. Hierin lag het accent op de techniek. Het webinar heeft al plaatsgevonden en is te bekijken via deze link.
  • Vrijdag 10 april van 11 tot 12 uur is er een webinar ‘Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming’. Hierin gaan experts van het ministerie van BZK en van de VNG in op de juridische aspecten van de Spoedwet en de mogelijkheden die deze voor raden, staten en waterschappen biedt. Deelnemers kunnen zich hier nog voor aanmelden.
  • Vrijdag 10 april van 15 tot 16 uur is er een webinar ‘Online vergaderen en besluiten door raadsleden’. Ook voor dit webinar kunnen deelnemers zich nog aanmelden.

De laatste twee webinars vinden weliswaar plaats op Goede Vrijdag, maar gelet op actualiteit van dit onderwerp is er toch gekozen om het webinar op deze dag te laten plaatsvinden.