Eerste workshop 'Raad op Zaterdag' van 2019 druk bezocht

Datum 21-03-2019

Afgelopen zaterdag was de eerste Raad op Zaterdag van 2019. In Wageningen volgden 77 raadsleden workshops over de vele verschillende actuele onderwerpen waar zij in de raad mee te maken krijgen.

Burgemeester Geert van Rumund heette de raadsleden welkom in het vernieuwde stadhuis van Wageningen. In zijn welkomstwoord weidde Van Rumund uit over de innovatieve ideeën van de Wageningen UR op het gebied van voedselverspilling en wat de gemeente daar zelf mee doet. Zo serveerde de gemeente bij de lunch onder andere soep van groenten die anders weggegooid zouden worden.

Workshops

De dag was opgedeeld in drie workshoprondes met elk drie verschillende workshops. In de eerste ronde kwam de Omgevingswet, het sociaal domein en de positie van de raad als bestuursorgaan aan bod. De workshop over de Omgevingswet zat al snel vol en dat was niet vreemd: raadsleden hadden vele vragen over de nieuwe wet die in 2021 van kracht gaat.

De workshops in de tweede ronde gingen over grondzaken, informatievoorziening en over de energietransitie. Bij de laatste waren vooral veel vragen over de rol van de raad hierin; gemeenten moeten immers dit jaar nog met een Regionale Energiestrategie (RES) komen, maar raadsleden zijn nog zoekende naar hun kaderstellende rol hierin.

De dag werd afgesloten met workshops over timemanagement, gemeentefinanciën en burgerparticipatie. Een grote rol in de workshop over burgerparticipatie had het nieuwe programma Democratie in Actie: een samenwerkingsprogramma van vele organisaties die actief zijn in het lokaal bestuur en samen initiatieven op dit gebied ondersteunen.

Meer informatie

Wilt u de sheets van de presentaties terugkijken? Dat kan via deze pagina. De eerstvolgende Raad op Zaterdag is op 25 mei. De locatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. Houd onze agenda in de gaten!