Gemeente Haarlem met buurgemeenten aan de slag met Right to Challenge

Datum 11-03-2019

Leeratelier Haarlem

Bewoners willen steeds vaker de handen uit de mouwen steken om hun leefomgeving te verbeteren. Steeds meer gemeenten willen inwoners niet alleen laten meedenken over gemeentelijk beleid of inspraak geven, maar ook ruimte geven om gemeentelijke taken echt over te nemen. De gemeente Haarlem heeft het initiatief genomen om samen met gemeenten in de regio (Haarlemmermeer, Heemstede, Bloemendaal, Velsen,  Zaanstad en Uithoorn) te onderzoeken hoe zij het uitdaagrecht (Right to Challenge) vorm kunnen geven in de WMO. De vraag die dan voorligt is hoe zorg- en welzijnstaken “gechallenged” kunnen worden. In de eerste bijeenkomst op 4 maart, waarbij Humanitas aansloot, zijn de deelnemers vooral ingegaan op de basis van Right to Challenge: hoe verhoudt het uitdaagrecht zich tot de positie van de gemeenteraad? Hoe breng je de gemeenteraad en initiatiefnemers goed met elkaar in gesprek? Hoe ziet een goed Right to Challenge proces eruit?
Daarbij is gewerkt met de Routeplanner Right to Challenge.

Tweede bijeenkomst

Op 14 maart gaan de deelnemers verder met het thema op de locatie Haarlemmer Kweektuin, een ecologisch stadspark dat in nauwe samenwerking tussen gemeente en inwoners tot stand is gekomen en waarin inwoners de regie voeren.

Meer informatie:

Routeplanner Right to Challenge
- Interesse in een leeratelier Right to Challenge? Kijk dan op de website van het Netwerk Right to Challenge of neem contact op met info@righttochallenge.nl.