Handige tool voor raadsleden bij de regionale energiestrategie (RES)

Datum 17-06-2019

Voor raadsleden die betrokken zijn bij de regionale energiestrategie (RES) zijn drie informatiekaarten ontwikkeld die antwoord geven op vragen rondom de RES.

In het concept-Klimaatakkoord staat dat gemeenten, provincies en waterschappen een regionale energiestrategie (RES) dienen op te stellen, maar wat houdt zo’n RES eigenlijk in? Wie zijn erbij betrokken en hoe kun je hier als raadslid invloed op uitoefenen?

Informatiekaarten

In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Democratie in Actie heeft de Argumentenfabriek drie overzichtelijke informatiekaarten gemaakt om raadsleden antwoorden te geven op vragen omtrent de RES.

Op de informatiekaarten is te zien:

  • wat de RES inhoudt;
  • wat de dertig RES-regio’s zijn;
  • welke rollen raadsleden hebben bij de RES en hoe ze deze kunnen invullen.

Handvatten

Met de informatiekaarten kunnen raadsleden kaders opstellen voor het ambitieniveau van elektriciteitsopwekking of de opvattingen van inwoners in formele en informele RES-overleggen en ‘ateliers’ vertolken. Daarnaast bieden de kaarten handvatten om samen met andere volksvertegenwoordigers in de regio op te trekken om de rollen optimaal te benutten.

Eerder schreef programmamanager Versterking Democratie en Bestuur Boudewijn Steur al waarom het belangrijk is voor volksvertegenwoordigers om nauw betrokken te zijn bij de RES.

Download de informatiekaarten

Klik hier om de informatiekaarten en de regio-indeling te downloaden (pdf bestand). Vragen of reageren? Neem contact op met Dries Bartelink of Majelle Verbraak van de Argumentenfabriek.

Interesse in en vragen over innovatieve regionale samenwerking tussen volksvertegenwoordigers in de RES? Neem dan contact op met Annajorien Prins van het ministerie van BZK.