Handreiking 'Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving'

Datum 25-06-2020

Sinds de coronacrisis zijn gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapbesturen op een andere wijze gaan vergaderen. Nu de coronamaatregelen steeds verder versoepelen, staan griffiers, bestuurders en raadsleden voor het vraagstuk hoe te vergaderen na het zomerreces. De vraag die nu de dialoog lijkt te overheersen is: blijven we digitaal vergaderen of zoeken we een verantwoorde weg terug naar een fysieke vergadering? En, hoe pak je dit dan aan?

De handreiking ‘vergaderen in de anderhalvemetersamenleving’ is speciaal bedoeld voor griffiers, bestuurders en raadsleden, werkzaam in gemeenten, waterschappen en Provinciale staten en helpt bij het maken van de afweging tussen een digitale of fysieke vergadering. In de handreiking is te lezen over juridische aspecten, randvoorwaarden en praktische aspecten voor zowel een fysieke als digitale omgeving. Ook komt aan bod wat wel en niet mogelijk is op het gebied van het combineren van fysieke en digitale vergadervormen. Voor alle varianten wordt ook ingegaan op de participatiemogelijkheden van inwoners bij raadsbijeenkomsten. Deze handreiking kan als een basis worden gebruikt voor gesprekken over het vormgeven van de vergaderstructuur en -techniek in tijden van corona.

De handreiking wordt ook toegelicht in het webinar ‘Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving: digitaal of fysiek?’.