Het is internationale vrouwendag vandaag

Datum 08-03-2020

Als het gaat om politieke vertegenwoordiging is er voor vrouwen nog een wereld te winnen.
Om te komen tot een betere balans van 40-60 % vrouwen en mannen in politiek en bestuur worden op verschillende fronten acties genomen. Zo wordt gewerkt aan inclusieve selectieprocedures, is er een actief uitnodigingsbeleid voor vrouwelijk talent en bestaat er extra aandacht voor een inclusief werkklimaat en toerusting in het politieke ambt.

Selecteren zonder vooroordelen in de politiek

Vanaf vandaag is ook de trainingsmodule Selecteren zonder vooroordelen in de politiek beschikbaar. De training Selecteren zonder vooroordelen is een al langer bestaande training die is ontwikkeld door het College voor de Rechten van de Mens, bedoeld voor en managers die regelmatig met werving- en selectieprocessen te maken hebben. Als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om te sturen op een meer inclusief en divers samengesteld bestuur, is de trainingsmodule recentelijk ook op maat gemaakt voor:

  • Vertrouwenscommissies voor de selectie van de commissaris van de Koning;
  • Vertrouwenscommissies voor de selectie van burgemeesters;
  • Kandidatencommissies van landelijke en lokale politieke partijen.

Om het gebruik te stimuleren maakt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het mogelijk om de drie trainingsmodulen in 2020 kosteloos in te zetten bij de selectie van Commissarissen van de Koning, burgemeesters en politieke partijen.

De training kan een echte eyeopener zijn: je krijgt meer inzicht in het selectieproces en de specifieke rol van de vertrouwenscommissie daarin en je leert hoe je de beste kandidaat voor een functie kunt vinden. Werven zonder (onbewuste) vooroordelen betekent namelijk vaak meer focus op individuele kwaliteiten.

Orde in de chaos

Vooroordelen en stereotyperingen: onze hersenen kunnen niet zonder. Ze helpen bij het ordenen van de grote hoeveelheid informatie die ons brein dagelijks te verwerken krijgt. Ook bij werving en selectie wordt bewust en onbewust in stereotypes gedacht. Dat maakt het makkelijker om te selecteren, maar het heeft ook risico’s:

  • stereotypering kan mensen bij voorbaat uitsluiten
  • de beste persoon komt zo niet altijd op de juiste plek
  • het uitsluiten van mensen kan tot (onbewuste) discriminatie leiden

Een praktische training

De praktische en interactieve training duurt 3,5 uur, indien gewenst kan er ook een training van twee dagdelen worden gegeven. Naar aanleiding van het maatwerkgesprek dat onderdeel uitmaakt van de training, kunnen trainers samen met de opdrachtgever beslissen of een korte of verlengde module wenselijk is.

Ben je geïnteresseerd in de training, of wil je meer weten? Neem dan contact op met Nacha Rakraki  via training@mensenrechten.nl of telefonisch via (030) 8883888.

Benieuwd naar de inzet van Minister Ollongren om te sturen op een meer inclusief en divers bestuur? Lees hier de brief die in de zomer van 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd.