Hoe staat het met het bestuur?

Datum 28-03-2019

Staat van het Bestuur 2018

Op 28 maart is het rapport 'Staat van het Bestuur 2018' verschenen. Minister Kajsa Ollongren van BZK maakte het rapport openbaar tijdens het drukbezochte symposium Blik op samenspel. Zo’n 300 mensen bespraken daar actuele thema’s in het bestuur, uiteenlopend van regionale samenwerking en tot de positie van de gemeenteraad en het betrekken van inwoners bij opgaven als energietransitie en Omgevingswet.

Inwoner centraal

De Staat van het Bestuur is hét trendrapport over openbaar bestuur en democratie, dat BZK iedere twee jaar uitbrengt. Er is actuele informatie in bijeengebracht over alle decentrale bestuurslagen. In deze editie staat de inwoner centraal. Er staat dan ook veel informatie in over hoe burgers kijken naar de democratie en hoe ze daarin handelen, door te kiezen, mee te praten en mee te doen. Daarnaast bevat het rapport als vanouds veel informatie over het bestuur zelf. Wie zijn de volksvertegenwoordigers en bestuurders en hoe oefenen zij hun rol uit? Hoe staan de openbare financiën ervoor in gemeenten, provincies en waterschappen? Wat zijn actuele thema’s waaraan zij werken, vaak in samenwerking met BZK? Deze editie bevat verder een hoofdstuk over regionale verschillen. Zijn er op regioniveau verbanden te leggen tussen kenmerken van het bestuur, kenmerken en keuzes van burgers en andere regionale kenmerken?

Zie voor meer informatie: www.kennisopenbaarbestuur.nl