Actueel

17/07/2020
Afgelopen woensdag 8 juli vond de digitale expertmeeting ‘politiek en bestuur voor iedereen’ plaats…
16/07/2020
Inwoners worden steeds vaker digitaal betrokken bij lokale besluitvormingsprocessen. Gemeenten…
15/07/2020

Digitaal vergaderen: een bruikbaar alternatief met beperkingen

Vrijwel alle gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen hebben inmiddels ervaring met…
15/07/2020

Brochure Regionale Energiestrategieën en besluitvorming

Het moment dat de RES-regio’s hun concept-RES gaan inleveren bij het Nationaal Programma Regionale…
15/07/2020

Column Claartje Brons: Het verschil benoemen en het dan loslaten

Het verschil benoemen en het dan loslaten. Dat is de diversiteitsparadox waar we mee te maken…
25/06/2020

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming verlengd tot 1 november

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft vandaag aan de Kamer laten de wet tot ‘ten minste 1…
25/06/2020

Handreiking 'Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving'

Sinds de coronacrisis zijn gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapbesturen op een andere…
22/06/2020

Column René Cuperus: De lokale democratie is er niet alleen voor mooi weer

Crisissen zijn vaak katalysator van al langer lopende trends. Met de coronacrisis, die tegelijk…
18/06/2020

Lokale democratie op zoek naar zichzelf

Op donderdag 18 juni heeft minister van BZK, Kajsa Ollongren het boek Lokale democratie op zoek…
17/06/2020

Vrouwen in politiek en bestuur

Vrouwen kunnen ruim 100 jaar stemmen en gekozen worden. Al jaren wordt er gesproken over meer…
11/06/2020

Fysiek of digitaal vergaderen in de anderhalvemetersamenleving?

Nu de coronamaatregelen langzaamaan worden versoepeld, leven er bij griffiers, raadsleden,…
09/06/2020

Raadsakkoord als startpunt voor gesprek over functioneren van de raad

Handreiking ‘leerkring raadsakkoorden voor griffiers: dienstbaar, maar niet gedienstig’ Ter…
05/06/2020

Module over online debatteren gelanceerd

Veel gemeenteraden hebben de afgelopen periode digitaal vergaderd. Dit was voor velen een grote…
04/06/2020

Cultuuromslag met online participatie dankzij de juiste communicatie in Alphen aan den Rijn

Voor de gemeente Alphen aan den Rijn is hun pilot rondom participatief begroten nu, halverwege het…
29/05/2020

Rotterdammers digitaal bereiken in tijden van corona

Hoe ga je aan de slag met participatie als het coronavirus ervoor zorgt dat mensen elkaar niet…
27/05/2020

Meer natuur voor hetzelfde geld in Friesland dankzij het uitdaagrecht

Meer natuur voor hetzelfde geld. Negen organisaties in Friesland denken dit samen beter te kunnen…
26/05/2020

Rapport Lokaal bestuur in tijden van corona

Uit onderzoek blijkt dat 76% van de Nederlanders verminderde democratische controle op het…
25/05/2020

Online participatie als brug tussen overheid en samenleving

Inspiratiegids Digitale Participatie voor gemeenten, provincies en waterschappen De afgelopen…
20/05/2020

Grote meerderheid gemeenteraden heeft digitaal vergaderd. Evaluatiecommissie geeft eerste indrukken

Gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen zijn er goed in geslaagd om in korte tijd…
20/05/2020

Participatie out of the toolbox

Snel de juiste werkvormen en middelen vinden bij je gemeentelijke of provinciale…
19/05/2020

Quick Scan Lokale Democratie is voor gemeente Haarlem ‘pure winst’

Wie als gemeente snel een beeld wil krijgen van de stand van de lokale democratie, kan gratis de…
15/05/2020

Meld je aan voor het webinar Quick Scan Lokale Democratie op 12 juni

Wat is de Quick Scan Lokale Democratie en hoe hebben gemeenten de Quick Scan ervaren? Wil jij…
15/05/2020

Online RES-overleg tussen volksvertegenwoordigers: even gluren bij de buren

Volksvertegenwoordigers in heel Nederland staan op dit moment voor de opgave te reflecteren op het…
11/05/2020

Van inspraak via meespraak, naar meemaak

Democratie in Actie zet in op het uitwisselen van kennis tussen gemeenten, provincies en…
07/05/2020

Een online regionale bijeenkomst van volksvertegenwoordigers over de concept-RES: het kan!

Op 1 april deden Claartje Brons en Elfride Willemse een oproep voor meer democratie in de…
29/04/2020

Digitaal inspreken

Met de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is het tijdelijk mogelijk om als…
29/04/2020

Lees de column van Frank Speel: Het gemis van de wandelgangen

In het weekend liep ik na een lange week van digitaal vergaderen, e-mailen en telefoneren door de…
29/04/2020

Column Frank Speel: Het gemis van de wandelgangen

In het weekend liep ik na een lange week van digitaal vergaderen, e-mailen en telefoneren door de…
28/04/2020

"Zie hoe deze inwoners het beter weten dan hun gemeente en succesvol gebruik maken van het uitdaagrecht"

Kijktip: reportage over uitdaagrecht op NOS! Sinds het uitdaagrecht in het Regeerakkoord 2017-2022…
28/04/2020

"De coronacrisis: een tsunami aan meningen"

Naast dat René Cuperus regelmatig columns schrijft voor het programma Democratie in Actie, maakt…
24/04/2020

Nieuw! Webinars over Digitale inspraak en digitale participatie

Op 21 april 2020 werd duidelijk dat de strikte maatregelen die genomen zijn om te voorkomen dat het…
23/04/2020

Werkbezoek van ministerie van BZK aan digitale raadsvergadering

Op woensdagavond 22 april vond het digitale werkbezoek van Chris Kuijpers, directeur-generaal…
23/04/2020

Webinar Microsoft Teams speciaal voor Griffiers

Vrijdag 24 april van 10:00 tot 11:00 uur De afgelopen periode hebben wij veel vragen ontvangen…
21/04/2020

Energietransitie & corona: wat is mogelijk?

De energietransitie: het was al geen makkelijke opgave. De coronacrisis brengt een hoop nieuwe…
14/04/2020

Commissie evalueert tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming al tijdens de looptijd

Vorige week is de tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming van kracht geworden. Op…
10/04/2020

Ruimte in tijdsschema RES’en

De uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen tegen de verspreiding hebben gevolgen voor het…
09/04/2020

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in werking

Op donderdag 9 april is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies,…
07/04/2020

Eerste Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming

De Eerste Kamer heeft dinsdag 7 april ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor…
07/04/2020

Webinar Online vergaderen en besluiten door raadsleden

Als alles meezit, is het gemeenteraden en raadscommissies toegestaan om binnenkort online te…
07/04/2020

“Een goed begin”, een verkenning naar burgerschapsstijlen

Gemeenten hebben steeds meer methoden tot hun beschikking om een brede of juist specifieke groep…
06/04/2020

Meld u aan voor het tweede webinar Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming

Het kabinet heeft op 27 maart ingestemd met het wetsvoorstel de Tijdelijke wet digitale…
01/04/2020

Column Claartje Brons en Elfride Willemse: De invloed van corona op de energietransitie; niet minder, maar meer democratie

Door het coronavirus is niet alleen het sociale leven, maar ook de maatschappij grotendeels…