Online bijeenkomst 3: De rol van raadsleden in de warmtetransitie

Datum
Tijd
13.00 - 15.00 uur
Over de bijeenkomst

Alle Nederlandse gemeenten zetten de komende jaren de warmtetransitie (de overgang naar aardgasvrije wijken) in gang. Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er staat dus flink wat te gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om bijvoorbeeld kaders te stellen. Om dit goed te kunnen doen moeten raadsleden echter wel goed zicht hebben op hun rol.

In samenwerking met het Kennis- en Leerprogramma Programma Aardgasvrije Wijken, de Vereniging van Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en Democratie in Actie ging Platform31 hierover in gesprek met raadsleden en is opgehaald waar raadsleden behoefte aan hebben om hun rol goed in te kunnen vullen. Bent u raadslid of griffier en op zoek naar handvatten voor uw rol in de warmtetransitie? Platform31 organiseert in 2020 drie interactieve, online bijeenkomsten over uw rol en mogelijkheden hierin, op resp. 12 juni, 20 juni en 23 september. De tijdens deze bijeenkomsten staan de thema’s informatie, participatie en besluitvorming in de sessies centraal.

Besluitvorming: waarover moet de raad besluiten?
Woensdag 23 september 13.00 – 15.00
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over welke besluiten moeten worden genomen, hoe de raad hierbij betrokken wordt en hoe de raad hier proactief in kan acteren.

Bent u geïnteresseerd? En beschikt u al over enige kennis van de warmtetransitie? Meld u dan hier aan. Voor aanvang van de bijeenkomst krijgt u een mail met de link en verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Locatie
online