Coronavirus en de lokale democratie

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor het functioneren van democratie en bestuur. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen, kunnen via de tijdelijke wet ‘Digitale beraadslaging en besluitvorming’ op digitale wijze besluiten worden genomen. Wilt u weten wat de spoedwet betekent voor de besluitvorming in uw gemeente, provincie of waterschap? Hoe en in welke gevallen u het beste digitaal kunt overleggen? Of hoe u Democratie in Actie of een van de samenwerkingspartners van het programma op dit moment kunt bereiken? Via deze speciale pagina houden wij u op de hoogte.

Tijdelijke wet Digitale beraadslaging
en besluitvorming
Handreikingen en
praktische tips
Veelgestelde vragen
 
Contact
 

Actueel

15/07/2020

Digitaal vergaderen: een bruikbaar alternatief met beperkingen

Vrijwel alle gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen hebben inmiddels ervaring met…
25/06/2020

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming verlengd tot 1 november

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft vandaag aan de Kamer laten de wet tot ‘ten minste 1…
25/06/2020

Handreiking 'Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving'

Sinds de coronacrisis zijn gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapbesturen op een andere…
11/06/2020

Fysiek of digitaal vergaderen in de anderhalvemetersamenleving?

Nu de coronamaatregelen langzaamaan worden versoepeld, leven er bij griffiers, raadsleden,…
05/06/2020

Module over online debatteren gelanceerd

Veel gemeenteraden hebben de afgelopen periode digitaal vergaderd. Dit was voor velen een grote…
04/06/2020

Cultuuromslag met online participatie dankzij de juiste communicatie in Alphen aan den Rijn

Voor de gemeente Alphen aan den Rijn is hun pilot rondom participatief begroten nu, halverwege het…
29/05/2020

Rotterdammers digitaal bereiken in tijden van corona

Hoe ga je aan de slag met participatie als het coronavirus ervoor zorgt dat mensen elkaar niet…
26/05/2020

Rapport Lokaal bestuur in tijden van corona

Uit onderzoek blijkt dat 76% van de Nederlanders verminderde democratische controle op het…
20/05/2020

Grote meerderheid gemeenteraden heeft digitaal vergaderd. Evaluatiecommissie geeft eerste indrukken

Gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen zijn er goed in geslaagd om in korte tijd…
20/05/2020

Participatie out of the toolbox

Snel de juiste werkvormen en middelen vinden bij je gemeentelijke of provinciale…
08/05/2020

Inspiratiegids Digitale participatie: voor iedereen die snel aan de slag wil

De Coronacrisis heeft gevolgen voor de manier waarop overheden inwoners en andere belanghebbenden…
01/05/2020

Rechtsgeldig gebruik van digitale stemapplicaties

Om digitale besluitvorming te ondersteunen kan gebruik worden gemaakt van stemapplicaties. Stemmen…
29/04/2020

Digitaal inspreken

Met de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is het tijdelijk mogelijk om als…
24/04/2020

Nieuw! Webinars over Digitale inspraak en digitale participatie

Op 21 april 2020 werd duidelijk dat de strikte maatregelen die genomen zijn om te voorkomen dat het…
21/04/2020

Energietransitie & corona: wat is mogelijk?

De energietransitie: het was al geen makkelijke opgave. De coronacrisis brengt een hoop nieuwe…
20/04/2020

Factsheet Tozo en ondermijning voor gemeenten

In deze Coronacrisis biedt de overheid financiële steun aan ondernemers door middel van de…
14/04/2020

Aan de slag met Digitale Participatie in coronatijden

Een sterke lokale democratie vraagt om contact en verbinding met inwoners. Door het coronavirus…
14/04/2020

Commissie evalueert tijdelijke wet Besluiten op afstand al tijdens de looptijd

Commissie evalueert tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming al tijdens de looptijd…
09/04/2020

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in werking

Op donderdag 9 april is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies,…
07/04/2020

Eerste Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming

De Eerste Kamer heeft dinsdag 7 april ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor…
03/04/2020

Hoe werkt digitaal vergaderen en besluiten in de praktijk?

Naar verwachting wordt volgende week de spoedwet van kracht, waarmee ook digitale besluitvorming…
03/04/2020

Vergaderafspraken of Reglement van Orde?

Digitaal vergaderen vraagt ook een paar aanvullende afspraken voor de vergaderorde. Of je dat wilt…
01/04/2020

Advies informatiebeveiligingsdienst over digitaal vergaderen

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) heeft afgelopen week naar aanleiding van vragen van gemeenten…
01/04/2020

Waar staan gemeenten en provincies als het gaat om digitale besluitvorming?

In opdracht van de Vereniging van Griffiers heeft Necker van Naem een inventarisatie uitgevoerd…
31/03/2020

Wetsvoorstel digitale besluitvorming aangeboden aan Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Digitale besluitvorming is aangeboden aan de Tweede Kamer. Doel van dit…
27/03/2020

Spoedwet Digitaal vergaderen

Vandaag heeft het kabinet ingestemd met de Spoedwet Digitaal vergaderen die het eenvoudiger maakt…
27/03/2020

Raadsvergaderingen in crisistijd

De uitbraak van het Coronavirus heeft gevolgen voor het functioneren van democratie en bestuur. Het…
26/03/2020

Grote waardering voor de inzet van burgemeesters

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft grote waardering voor de inzet…
26/03/2020

Antwoord van de minister van BZK op Kamervragen over digitale besluitvorming door gemeenteraden

Digitale besluitvorming door gemeenteraden is op dit moment juridisch niet mogelijk. De minister…
25/03/2020

Tips over digitaal vergaderen

Nu samenkomen steeds lastiger wordt, raden we alle gemeenteraden aan zich voor te bereiden op…
25/03/2020

Gemeenteraden zijn uitgezonderd van verbod op samenkomsten

Uit de onderstaande brief van de ministers van VWS en J&V aan de voorzitters van de…
24/03/2020

Oproep aan minister voor mogelijkheden digitale besluitvorming

Digitale besluitvorming moet op korte termijn mogelijk worden zodat de raad blijft functioneren ten…
18/03/2020

UPDATE (18-03): coronavirus en de besluitvorming in gemeenten en provincies

In het kader van de uitbraak van het coronavirus heeft het ministerie van BZK een aantal feiten op…
16/03/2020

Democratie in Actie: corona-update

De maatregelen die getroffen zijn voor het indammen van de Corona-uitbraak, hebben ook gevolgen…