Inschrijving collegereeks ‘Burgers Ontvoogd’ geopend!

Datum 26-02-2020

Schrijf u nu in voor de collegereeks ‘Burgers Ontvoogd – Van participatie naar zelfsturing’! Deze collegereeks is georganiseerd door het Institute for Social Enterprise en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

In de collegereeks staan nieuwe inzichten rond burgerparticipatie centraal. Gerenommeerde wetenschappers zullen het thema vanuit verschillende perspectieven belichten. Theorie, praktijk en reflectie vormen de kern van deze collegereeks. Het initiatief voor deze collegereeks past goed binnen de doelstellingen van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. Daarbinnen staan maatschappelijke initiatieven, en meer in het bijzonder het uitdaagrecht centraal.

Voor het hele programma en voor inschrijvingen kunt u de folder hier downloaden.