Investeer in raadsondersteuning

Auteur Dion Coomans en Claartje Brons Afzender Democratie in Actie Datum 13-03-2020

Een oproep aan raden om in zichzelf te investeren. De mogelijkheden zijn er. Het nut en belang des te meer. Dit betoogt Pieter Norder in de laatste editie van het VNG magazine. Naar aanleiding van het onderzoek naar knelpunten en oplossingsrichtingen in gemeente- en provinciewet is geconcludeerd dat raadsleden meer behoefte hebben aan ondersteuning.

Het initiatief moet vanuit de griffie en/of raden zelf komen. “Kijk wat je nodig hebt aan ondersteuning, leg deze vraag ‘klip-en-klaar’ op tafel en wees daar niet terughoudend of bescheiden in.” stelt de griffier van het Hogeland.

Goede raadsondersteuning is niet vanzelfsprekend

Het goed kunnen vervullen van je rol als raadslid vergt veel. De tijd die een raadslid kwijt is aan het raadswerk loopt op. Dit blijkt uit het gisteren gepubliceerde ‘raadsledenonderzoek 2019’. Gemiddeld meer dan 17 uur per week. Daarbij worden de opgaven en daarmee de dossiers die op de raden afkomen groter en complexer. Zie de energietransitie. Aan het raadslid de taak om dit te behappen. Aan de griffie de taak om dit overzichtelijk en adequaat bij de raad te krijgen.

De druk vraagt dus nogal wat ondersteuning. Ondersteuning waar griffie en raad zelf op moeten inzetten betoogd Norder. Daarbij is inzetten op een betere ondersteuning en daarmee het beter functioneren van de raad zeker niet iets van eigen belang. “Dat doe je niet alleen voor jezelf. Het college en, nog veel belangrijker, de inwoners verdienen een robuuste en goed functionerende raad. Als griffier probeer ik hier een steentje aan bij te dragen door deze boodschap te pas (en soms te onpas) uit de dragen

Samen voor betere ondersteuning

Democratie in Actie werkt als samenwerkingsprogramma van VNG, BZK en onder andere de Nederlandse Vereniging van Raadsleden en de Verenging van Griffiers actief aan het inzichtelijk maken en beter benutten van de ondersteuning voor raden. De digitale leeromgeving voor raadsleden is ontwikkeld, Het raadsinstrumentarium wordt inzichtelijker en bekender gemaakt en vanuit de Vereniging van Griffiers wordt intervisie mogelijk gemaakt via regionale griffierskringen. Schroom dus niet om gebruik te maken van de helpende hand die je toegestoken krijgt. Ken je instrumenten, gebruik je ondersteuning en zet ze effectief in!