Invloed van inwoners van belang in de lokale democratie

Datum 10-04-2019

"Het is van groot belang dat inwoners gehoord worden en invloed hebben binnen hun lokale democratie", aldus Boudewijn Steur en Frank Speel.

De komende jaren wordt vanuit het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie extra geïnvesteerd in de lokale democratie. Deze impuls is wenselijk in het licht van nieuwe vraagstukken waar gemeenten nu en in de nabije toekomst voor worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de transformatie in het sociaal domein, de implementatie van de Omgevingswet in 2021 of de realisatie van de energietransitie.

Deze veranderingen gaan een enorme impact hebben op onze samenleving, op het functioneren van het lokaal bestuur en op het dagelijks leven van vrijwel alle inwoners.

Lees het volledige artikel hiernaast in Raadsledennieuws.