Kaders stellen voor inwonerparticipatie

Datum 16-01-2020

Ervaringen vanuit 10 pilot-workshops met gemeenteraden!

Zullen we op dit onderwerp een participatietraject starten? Willen we in onze gemeente inwoners meer betrekken bij beleids- en besluitvorming? Die vraag wordt snel, en steeds vaker, met ‘ja’ beantwoord. Inwoners en belanghebbenden mee laten denken, daar kun je immers niet tegen zijn. Als er in de raad al discussie over participatie plaatsvindt, dan gaat die vaak vooral over de beste vorm om nu eens niet alleen de usual suspects te bereiken. Maar slaat de raad daarmee niet de belangrijkste vragen over?

Inwonerparticipatie verdient goede spelregels

In het Interbestuurlijk programma is een groot aantal maatschappelijke opgaven opgenomen waarbij inwonersparticipatie een steeds belangrijkere rol speelt, zoals onder meer in de Omgevingswet en rond de Regionale Energie Strategie. Voor gemeenteraden is één van de vraagstukken hoe zij de kaders en afspraken ten aanzien van participatie en draagvlakbepaling kunnen vormgeven. Goede kaders en spelregels zijn hierbij belangrijk. Lees meer