Handreiking zelfanalyse meervoudige democratie (pdf)