Toolkit loting

Hoe te komen tot een representatieve groep bij loting en hoe verhoudt loting zich tot de wettelijke kaders? In de toolkit zijn de ervaringen met loting, de invulling van een loting en de redenen om te kiezen voor een loting in kaart gebracht.