VNG rapport maatwerkdemocratie

De gemeenteraad is het kruispunt van de lokale democratie, waar burgers, bestuur en de vertegenwoordiging daartussen samenkomen. Daarentegen staat de rol van de raad onder druk door verschillende ontwikkelingen. De VNG denktank publiceerde in juni 2016 het rapport "Maatwerk democratie" waarin aanbevelingen worden gedaan aan gemeenteraden.