Rollen van algemeen bestuursleden bij een regionale energiestrategie