Leermodule Energietransitie Deel 1: De Regionale Energiestrategie

Datum 19-12-2019

Wilt u in 10 minuten bijgespijkerd zijn over de regionale energiestrategie? Speciaal voor volksvertegenwoordigers is er nu een overzichtelijke infographic die in een korte tijd je kennis vergroot over de Regionale Energie Strategie en welke rol u daar als volksvertegenwoordiger in heeft.

Regionale Energiestrategie

Gemeenten, waterschappen en provincies zijn aan zet om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Daarvoor zijn nu 30 regio’s gevormd. De bedoeling is dat, binnen deze regio’s, samen wordt gewerkt aan de RES door overheid, maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk inwoners.

Wilt u weten wat een RES eigenlijk is en hoe je hier als volksvertegenwoordiger invloed op kunt uitoefenen? Ben je benieuwd naar voorbeelden uit de rest van het land? Bekijk dan nu de leermodule energietransitie voor tips en de meest recente inzichten.

Bent u raadslid?
Vind de leermodule hier

Bent u statenlid of waterschapsbestuurder?
Vind de leermodule hier

Opdrachtgevers

De VNG Academie ontwikkelt de leermodule energietransitie in opdracht van Democratie in Actie*, het Nationaal Programma RES en het Programma Aardgasvrije Wijken. Met als doel volksvertegenwoordigers te ondersteunen in de besluitvorming over de energietransitie. In het nieuwe jaar komt deel 2 van de leermodule over aardgasvrij wonen online te staan.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via info@lokale-democratie.nl

* Democratie in Actie is een gezamenlijk initiatief van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).