Lokale democratie op zoek naar zichzelf

Datum 18-06-2020

Op donderdag 18 juni heeft minister van BZK, Kajsa Ollongren het boek Lokale democratie op zoek naar zichzelf aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin spreken veertien burgemeesters en zeven hoofdredacteuren van regionale kranten zich uit over de staat van de Nederlandse lokale democratie. 

Dat levert een mooie staalkaart van democratische impressies op. De geventileerde opvattingen van de burgemeesters en journalisten vallen op door hun diversiteit en verschil in perspectief. Waarom nou juist burgemeesters en niet raadsleden, griffiers, wethouders of inwoners? Dat had allemaal net zo goed gekund, maar helemaal willekeurig was de keuze voor burgemeesters niet. We beschouwen burgemeesters als ’hoeders van de lokale democratie’. Zij zijn tegelijk voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, voorzitter van de Gemeenteraad en ‘voorzitter van de burgers’. Zo spelen zij een cruciale verbindende, overstijgende en bemiddelende rol in de lokale democratie. Journalisten hebben een soortgelijke rol. Zij zijn de waakhonden die het zelfreinigend vermogen en de checks and balances van onze democratie moeten garanderen. Daarom vroegen we (ex-)hoofdredacteuren van regionale kranten een essay te schrijven waarin ze de ’lokale democratie ter plaatse’ becommentariëren. 

Het boek is op dit moment is alleen digitaal te lezen, later dit jaar verschijnt het boek ook in gedrukte versie.