Maak kennis met Lokale Digitale Democratie!

Datum 15-07-2019

Projectleider Koos Steenbergen over Lokale Digitale Democratie, actiepunt en onderdeel van het derde Actieplan Open Overheid en programmalijn van Democratie in Actie.

"Een overheid kan alleen bij gratie van haar inwoners opereren. Het is daarom belangrijk dat inwoners zeggenschap hebben over het beleid. Een Open Overheid is transparant over wat zij doet. Met digitale participatietools krijgen inwoners zeggenschap over lokale besluit- en beleidsvorming. Met dit actiepunt onderzoeken we hoe we samen de lokale digitale democratie van de toekomst kunnen vormgeven."

Digitale Proeftuin

"In een Digitale Proeftuin werken gemeenten samen in het onderzoeken en testen van digitale participatiemiddelen. Welke vraagstukken lenen zich voor digitale tools en waar loop je tegenaan bij het gebruik? In een online samenwerkingsplatform delen gemeenten hun kennis."

Weerstand

"Digitale participatie is nog een niche-onderwerp. Bij participatiewensen staat digitale participatie niet altijd op het netvlies. Wat je in ieder geval nodig hebt, zijn bestuurlijk draagvlak, projectmiddelen en enthousiaste mensen met enige basis-kennis op ict-gebied."

Kennisnetwerk

"In het kennisnetwerk lokale digitale democratie denken we samen met lokale overheden na over de vraag: welke kansen en belemmeringen zijn er voor jouw rol (als raadslid, ambtenaar, bestuurder, griffier en/ of burger) in de lokale digitale democratie van de toekomst? We formuleren hiervoor een manifest."

Behoefte

"Met dit actiepunt hopen we verder te onderzoeken hoe groot de behoefte aan directe democratie is. De samenleving verandert continu, net als de techniek. Deze veranderingen vragen om een overheid die zichzelf blijft bevragen, een overheid die meebeweegt en blijft onderzoeken wat werkt voor haar inwoners.

LOKALE DIGITALE DEMOCRATIE

Een inclusieve en veilige lokale digitale democratie, waarbij de techniek ondersteunend is aan het versterken van de lokale democratie. Dat is het uitgangspunt van de programmalijn Lokale Digitale Democratie.

Samen met lokale overheden, bewoners en maatschappelijke organisaties onderzoeken we de betekenis van digitalisering voor het functioneren van de lokale democratie. Dat doen we met een kennisnetwerk om de bewustwording te vergroten over de kansen en risico’s van de voortschrijdende digitalisering. Ook verkennen en stimuleren we digitale (open source) participatievormen én formuleren we concrete voorstellen om de lokale digitale democratie verder vorm te geven. Meedenken en/of doen? Meld je aan via www.democratieinactie.nl.

MELD JE AAN VOOR DE SUMMER SCHOOL

Digitalisering biedt zowel kansen als belemmeringen voor de lokale democratie. Bijvoorbeeld door nieuwe vormen van betrokkenheid van bewoners aan de ene kant (digitale participatie) en online beïnvloeding door desinformatie en bedreigingen aan de andere kant. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw rol? En hoe ga je hiermee om? Raadsleden, bestuurders, griffiers, ambtenaren, journalisten en bewoners zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de derde Summer School op 19 juli.

Tijdens de Summer Schools onderzoeken we samen de impact van digitalisering, bekijken we innovatieve praktijken en bedenken we toekomstbestendige oplossingen. Het kennisnetwerk opereert volgens de principes van co-design: dankzij de verschillende perspectieven en ervaringen van de deelnemers, leren en ontwerpen we samen handelingsperspectieven voor de lokale digitale democratie.

Op 29 augustus vinden Pop-up colleges Lokale Digitale Democratie plaats tijdens de Summer School Democratie in Nijmegen, met nog veel meer workshops en masterclasses over het versterken en vernieuwen van de lokale democratie. Meer informatie op www.summerschooldemocratie.nl

Meer informatie en aanmelden: www.lokale-democratie.nl/lokaledigitaledemocratie

Met vragen kun je terecht bij annajorien.prins@minbzk.nl