Meld je gemeente aan voor het ontwikkeltraject: aan de slag met opleiding en ondersteuning van raadsleden

Datum 12-03-2019

Ontwikkeltraject: aan de slag met opleiding en ondersteuning van raadsleden

Democratie in Actie gaat in een ontwikkeltraject samen met gemeenten aan de slag met toerusting en ondersteuning van de raad. Het gaat erom gemeenten te helpen om zelf de ondersteuning en toerusting van raadsleden goed te regelen. Gemeenteraden en raadsleden worden gericht ondersteund om met elkaar het goede gesprek te voeren en hun toerusting goed te organiseren en regelen. Doel is dat ieder raadslid weet waar hij of zij recht op heeft en er ook gebruik van durft te maken. Twee concrete thema’s worden aangepakt:
1. Aan de slag met opleiding en persoonlijk opleidingsbudget voor raadsleden
2. Aan de slag met fractie ondersteuning en ambtelijke bijstand
Op beide thema krijgen gemeenten begeleiding op maat en wordt een leergroep gevormd van gemeenten.

Doet jouw gemeente het op een van deze twee thema’s heel erg goed?

Heeft het bijvoorbeeld een prachtig opleidingsprogramma of wordt er gewerkt met een persoonlijk opleidingsbudget voor raadsleden?
Of heeft jouw gemeente zijn fractie ondersteuning en ambtelijke bijstand voor raadsleden heel goed voor elkaar? En is het daarin een voorbeeld voor anderen?
Of kan jouw gemeente op een van deze thema’s juist extra hulp en ondersteuning gebruiken?
 
Laat het ons weten en meld je gemeente nog deze week aan als goed voorbeeld of als geschikte kandidaat voor het ontwikkeltraject van Democratie in Actie. Gemeenten kunnen zich melden via democratie@minbzk.nl met naam van de gemeente, contactpersoon en thema(‘s) waarop de gemeente kandidaat of goed voorbeeld is.

Foto: Gemeente De Wolden gaat als eerste aan de slag met het ontwikkeltraject opleiding en toerusting van raadsleden. Op de foto, intakegesprek bij de Gemeente De Wolden. Met burgemeester Roger de Groot, griffier Josee Gehrke en raadslid Pieter Groot uit de Wolden (middelste drie), Petra Paulides en Claartje Brons van het programma Democratie in Actie (uiterst links en uiterst rechts).