Monitor Burgerparticipatie 2018

Datum 02-07-2018

Sinds 2010 voert ProDemos elke twee jaar de Monitor Burgerparticipatie uit: een onderzoek naar de inspanningen van gemeenten bij het betrekken van inwoners bij beleid en besluitvorming. Met de Monitor Burgerparticipatie wordt ‘een foto’ gemaakt van de stand van zaken van participatie van burgers in de lokale democratie.

Voor de Monitor van dit jaar is begin 2018 een enquête uitgezet onder Nederlandse gemeenten. 89 gemeenten (23,4%) vulden de enquête in.

IN GESPREK MET ANNA DOMINGO
Anna is projectleider bij ProDemos van onder andere de monitor:
“Bij ProDemos, huis van de democratie, kregen we vaak vragen van journalisten en studenten of wij informatie en gegevens hebben, hieruit is deze monitor ontstaan”, vertelt Anna. "Het onderzoek is in vier maanden tijd door een student als stageopdracht uitgevoerd in de vorm van een digitale enquete (als link naar de griffiers). Anna heeft het onderzoek begeleid: “Ons doel is een beeld krijgen van de gemeente om burgers te betrekken bij politiek en beleid. Ook staat de opkomst bij verkiezingen centraal.”

De aandacht gaat uit naar wat de gemeenten doen. Duidelijk is dat er speciale aandacht is voor jongeren om ze meer bij de democratie te betrekken.
De Right to Challenge is in diverse gemeenten ingezet om de betrokkenheid te vergroten. Opvallend is dat in de periferie gemeenten de Right to Challenge het meeste is ingezet en dus niet in de grote gemeenten in de randstad en ook niet de kleine gemeenten.

UITKOMSTEN
Anna: "Om burgers te betrekken bij de politiek in de gemeente wordt geregeld een bijeenkomst ingezet. Meer aandacht voor de burger staat centraal. Als je kijkt naar de trend van de laatste vier jaar, dan zie je dat de burger minder betrokken is bij de begroting. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat er de laatste jaren minder bezuinigd is. De G1000 methode richt zich op het begeleiden van de initiatieven van burgers en deze groeit. We gaan kijken of dit in de toekomst nog meer gaat groeien. Daarnaast blijft het referendum klein."
De respons is representatief voor alle gemeenten bij elkaar. Zowel grote als kleine steden zijn vertegenwoordigd en ook is er genoeg diversiteit in inwonersaantallen in de provincies. Ook de verschillende gemeenten zijn vertegenwoordigd uit alle provincies.

Anna Domingo is sinds 2001 werkzaam bij ProDemos. Anna vindt democratie belangrijk: “Ik hou me ook bezig met de cursus Politiek Actief en ik zou me graag meer willen focussen op een training burgerparticipatie voor ambtenaren en raadsleden en deze verder willen ontwikkelen. Dit ook om gemeenteraden verder te ondersteunen in vragen en zo hier een instrument voor te ontwikkelen. Tevens ben ik projectleider van de Nacht van de Dictatuur, hier wordt juist de focus gelegd op hoe het is om zonder een democratie te leven."