Naar een Bestuursplan voor Nederland. Sfeerimpressie van de Estafettebijeenkomst Thorbecke 2030

Datum 10-03-2020

Op donderdag 5 maart vond in het gemeentehuis van Almere de tweede bijeenkomst plaats in het kader van de “Estafette Thorbecke 2030”. Een serie van in totaal vijf bijeenkomsten, georganiseerd vanuit Binnenlands Bestuur, het Nederlands Gesprekscentrum en het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. In de bijeenkomst staat de toekomst van het lokaal bestuur en lokale democratie centraal.

Het gesprek in Almere ging over “Raad van de toekomst, toekomst van de raad’. 

René Cuperus, onafhankelijk adviseur en columnist bij het programma Democratie in Actie fungeert in deze serie als verbinder tussen de bijeenkomsten en vervult daarmee de rol van “estafettestok”. De essentie van het verhaal van René is verwoord in deze column 'besturen in tijden van onbehagen'

Na het prikkelend verhaal van Cuperus en een ronde van dagvoorzitter Jorn Matena door het publiek was het de beurt aan key-note spreker Douwe Jan Elzinga, emeritus hoogleraar Staatsrecht. Elzinga pleit voor een revolte, en die begint wat hem betreft in Almere. Met verwijzing naar het aanstaande bezoek van een delegatie van de Raad van Europa aan Nederland hoopt Elzinga op een schrobbering over de wijze waarop Nederland omgaat met de afspraken uit het handvest lokale autonomie. Deze tik op de vingers zou het begin moeten zijn van een proces om te komen tot meer autonomie voor gemeenten. Elzinga vindt dat er structuur in de chaos moet komen via een “Bestuursplan voor Nederland”. Hierin moeten de contouren worden geschetst van ons toekomstig bestuur, inclusief criteria voor taaktoedelingen.

Na deze pittige key-note, die ook onder de aanwezigen het een en ander losmaakt wat zorgt voor leuke interactie, komen Jan Dirk Pruim en Abassin Nessar in de arena om te reflecteren op de key-note en op het onderwerp ‘raad van de toekomst; toekomst van de raad”. Pruim, griffier in Almere, denkt dat de gemeenteraad zich meer moet focussen op de maatschappij, meer naar buiten gericht. Tegelijk moeten maatschappelijke organisaties naar binnen worden gehaald om met de gemeenteraad het gesprek aan te gaan en verantwoording af te leggen over hun functioneren. Deze behartiging van de belangen van inwoners ziet Pruim als een kerntaak van de raad. Nessar, senior beleidsmedewerker bij Democratie in Actie en projectleider van de quick scan lokale democratie, valt op dat raadsleden weinig gebruik maken van allerlei soorten ondersteuning als rekenkamer, griffie, opleidingsbudgetten en fractieondersteuning. Hoe kunnen raadsleden het best toegerust zijn voor hun taken, wat deze taken ook zijn? Na het plenair gesprek zijn er 3 deelsessies waarin wordt doorgesproken over de thema's die zijn aangeroerd.

In de afronding van de bijeenkomst verzorgt ‘Atta de Tolk’ een treffende wrap-up van de bijeenkomst. Zijn bijdrage kunt u hier lezen.