Nieuw onderzoek naar Lokale partijen wordt gepresenteerd

Datum 30-10-2019

Tijdens de bijeenkomst van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen op 30 oktober presenteert Julien van Ostaaijen het onderzoek 'Lokale partijen in Nederland - een overzicht van kennis over lokale partijen 2002- 2019'. Het is het eerste product uit een groter onderzoeksprogramma van meerdere universiteiten (Tilburg, Twente, Groningen, Leiden).

In de loop van 2019 en 2020 volgen o.a. nog de resultaten van een enquête onder lokale partijen, een historisch onderzoek en analyses van het politiek-bestuurlijk functioneren en van het electorale succes van lokale partijen.

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen wordt eveneens gesubsidieerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Kennispunt is sinds februari 2019 in samenwerking met Prodemos opgericht om de ondersteuning van lokale partijen te verbeteren.

Het onderzoek

In veel onderzoek over lokale partijen is weinig aandacht voor hun onderlinge verschillen. Bovendien is het nog steeds niet duidelijk wat er wel en niet onder een lokale partij moet worden verstaan. Verschillende onderzoeken hanteren verschillende definities. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘Lokale partijen in Nederland. Een overzicht van kennis over lokale partijen 2002-2019’ van Tilburg University.

Het blijkt dat er vooral kennis is over de grote lijnen, cijfers en feiten met betrekking tot onder meer de kandidaten en kiezers, rekrutering van raadsleden en (sociaal-demografische gegevens van) kiezers. Zo weten we dat de gemiddelde lokale partij – in vergelijking tot de gemiddelde lokale afdeling van een landelijke partij – minder moeite heeft met rekrutering van raadsleden.

Lokale partijen zoeken ook vaker buiten de eigen partijkaders. De financiële afdracht van raadsleden en wethouders vormt voor lokale partijen een belangrijke inkomstenbron, kosten voor de verkiezingscampagne de belangrijkste uitgave. Inhoudelijk staat de gemiddelde lokale partij rechts van het midden en een deel van de kiezers stemt op lokale partijen omdat de favoriete landelijke partij in hun gemeente niet meedoet.

Veel minder is bekend over de ontwikkeling van lokale partijen, zoals hun levensduur en aantal afsplitsingen. Daarnaast is er weinig bekend over hoe ze met andere bestuursniveaus contacten leggen en in hoeverre hun stijl van politiek bedrijven nu wezenlijk verschilt van die van andere politieke partijen en politici.

Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Julien van Ostaaijen, universitair docent aan Tilburg University. Julien van Ostaaijen bestudeerde (wetenschappelijke) literatuur die sinds 2002 over lokale partijen is verschenen. Bekijk meer informatie over de presentatie hier.

Meer over de auteur:
Julien van Ostaaijen

Dit onderzoeksproject is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.