Onderling leren centraal bij Regionale Democratie in Actie-dag in Leeuwarden

Datum 21-02-2020

Hoe profileer je je als overheid bij maatschappelijke initiatieven en hoe ga je als bestuurder met inwonersinitiatieven om? En hoe doe je dat als het initiatief niet van inwoners komt, maar van grote natuurorganisaties? Hoe ga je om met aanbestedingsregels als de uitgedaagde taak in de miljoenen loopt? Deze vragen zijn zeer actueel in Fryslân en kwamen daarom aan bod tijdens de drukbezochte regionale Democratie in Actie-dag op 10 februari in Leeuwarden.

Debat over democratie 

De middag begon met een levendig debat onder leiding van Roderik van Grieken (Nederlands debatinstituut) over de plaats van participatie en inwonersinitiatieven binnen de Nederlandse democratie. Het debat werd afgetrapt met twee inleidingen. Boudewijn Steur (Programmamanager Democratie en Bestuur bij het ministerie van BZK) betoogde in zijn presentatie dat de democratie altijd in ontwikkeling is, en dat participatie en initiatieven een goede aanvulling zijn op het representatieve stelsel dat we hebben. Annemarie Kok (Rijksuniversiteit Groningen en freelance schrijver en spreker) betoogde dat we teveel hoop hebben gevestigd op de nieuwe vormen van democratie en dat we daarmee aan de poten van ons goed functionerende representatieve stelsel aan het zagen zijn.

Workshops

Tijdens de daaropvolgende workshoprondes konden deelnemers kiezen uit verschillende thema’s. Zo heeft de Provincie Fryslân op dit moment een traject lopen om meer ruimte in regels te scheppen, vanuit de gedachte dat daarmee meer maatwerk en daarmee maatschappelijke vraagstukken beter opgelost kunnen worden. 

Een andere workshop ging over een bijzondere casus van het uitdaagrecht in Fryslân. Een provincie-brede uitdaging voor natuurontwikkeling. Het uitdaagrecht is één van de ambities van Democratie in Actie. Het uitdaagrecht biedt inwoners en maatschappelijke partijen de mogelijkheid om taken van de overheid uit te dagen. Momenteel wordt er gewerkt aan een wetswijziging en aan het ondersteunen van gemeenten en provincies bij de uitwerking van het uitdaagrecht.

In de verschillende sessies stonden praktijkvoorbeelden uit verschillende gemeenten centraal. Om een en ander terug te kunnen lezen, zijn hieronder de presentaties uit de workshops terug te vinden. Er was kortom volop gelegenheid om met en van elkaar te leren. 

Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties van de verschillende workshops.

Workshopronde 1

Workshopronde 2

De presentaties worden nog aangevuld. Houd daarvoor de website in de gaten. 

Leeuwarden1Leeuwarden2Leeuwarden3Leeuwarden4Leeuwarden5Leeuwarden6Leeuwarden7Leeuwarden8