Open Overheid? Zo werkt dat in de praktijk!

4 longreads over Open Overheid in de praktijk
Auteur Open OverheidAfzender Lokale-democratie.nlDatum 09-04-2018

Een Open Overheid is toegankelijk, bereikbaar en maakt informatie vindbaar voor alle inwoners. Ben je benieuwd hoe Open Overheid er in de praktijk uitziet? En hoe dit kan bijdragen aan een betere werking van de democratie? Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid publiceerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 4 longreads met lessen en goede voorbeelden.

Open Contact met een app
De longreads gaan onder andere in op het voordeel dat inwoners en de overheid kunnen hebben als zij actief gebruik maken van Open Contact. Bijvoorbeeld met een app waarmee inwoners en overheid direct contact hebben over de openbare ruimte.

Right to Challenge
In het regeerakkoord staat ‘Right to Challenge’ als een van de speerpunten van het kabinet. De Open Overheid longread laat zien hoe men in de Rotterdamse Afrikaanderwijk de overheid actief uitdaagde en nu met succes de schoonmaak van de markt voor haar rekening neemt.

Open Data
Ook met Open Data kunnen zowel overheid als inwoner hun voordeel doen. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Het openstellen van data zorgt voor een efficiëntere dienstverlening en een betere informatievoorziening.

Huishoudboekje openbaar
Last but not least wordt het belang van ‘Open Spending’ benadrukt. Wanneer het huishoudboekje van de overheid openbaar is kan iedereen dit controleren. Mensen kunnen verbeteringen aandragen. Het openbaar maken heeft tot effect dat overheden kritische naar hun eigen financiën gaan kijken.