Participatie, onderzoek, statistiek, data, visie, lokale democratie, betrokken inwoners, participatie-instrumenten, kennisdeling, kennisontwikkeling

Hoe betrokken zijn inwoners en willen zij überhaupt wel betrokken worden bij vraagstukken in de gemeente, wijk of buurt? Dinsdagmiddag 1 oktober…